Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 januari 2016
gepubliceerd op 08 februari 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproep tot kandidaten voor de oprichting van 8 nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2015-2016

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029054
pub.
08/02/2016
prom.
13/01/2016
ELI
eli/besluit/2016/01/13/2016029054/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproep tot kandidaten voor de oprichting van 8 nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2015-2016


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2012 pub. 12/02/2013 numac 2013029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 januari 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 12 januari 2016;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs, Kind en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een oproep tot kandidaten gedaan voor de opening van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het Waalse Gewest, ter bestemming van de inrichtingen voor gewoon lager onderwijs, dichtbij het volgende onthaalcentrum : - Centre d'accueil de la Croix-Rouge gelegen Camp Général Bastin, te 6700 AARLEN; - Centre d'accueil de la Croix-Rouge gelegen Stockay, 4845 Sart-les-spa (JALHAY); - Centre d'accueil de la Croix-Rouge gelegen avenue Reine Astrid 131, te 4900 SPA; - Centre d'accueil de MOUSCRON gelegen rue du Convent, te 7700 MOESKROEN; - Centre d'accueil de la Croix-Rouge gelegen rue Chantecler 27, te 5670 OIGNIES.

Art. 2.Er wordt een oproep tot kandidaten gedaan voor de opening van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het Waalse Gewest, ter bestemming van de inrichtingen voor secundair onderwijs dichtbij het volgende onthaalcentrum : - Centre d'accueil FEDASIL gelegen Les Voies de Bohan 245, 5550 BOHAN; - Centre d'accueil de la Croix-Rouge gelegen avenue Reine Astrid 131, te 4900 SPA; - Centre d'accueil de MOUSCRON gelegen rue du Convent, te 7700 MOESKROEN.

Art. 3.De Minister van Onderwijs, Kind en Cultuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Brussel, 13 januari 2016.

De Minister-president, R. DEMOTTE De Vice-presidente en Minister van Onderwijs, Kind en Cultuur, Mevr. J. MILQUET

^