Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 september 2014
gepubliceerd op 03 november 2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2010 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge Raad voor Studietoelagen en Studieleningen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029613
pub.
03/11/2014
prom.
11/09/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBER 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2007 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010029571 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2009 tot benoeming van de leden van het Begeleidingscomité van het Waarnemingscentrum voor het Hoger Onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge Raad voor Studietoelagen en Studieleningen van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet tot regeling, voor de Franse Gemeenschap, van de toekenning van de studietoelagen en de studieleningen, gecoördineerd op 7 november 1983, inzonderheid op de artikelen 21, 22 en 23;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2007 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010029571 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2009 tot benoeming van de leden van het Begeleidingscomité van het Waarnemingscentrum voor het Hoger Onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge Raad voor Studietoelagen en Studieleningen van de Franse Gemeenschap, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten, zoals gewijzigd, houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2007 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010029571 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2009 tot benoeming van de leden van het Begeleidingscomité van het Waarnemingscentrum voor het Hoger Onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge Raad voor Studietoelagen en Studieleningen van de Franse Gemeenschap, wordt gewijzigd als volgt : Onder A "Werkende leden" : 1° b) Een werkend lid dat het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - de heer Marc VANDAMME, Vice-Rector bij ULB, die FELSI vertegenwoordigt, wordt vervangen door Mevrouw Anita MATHIEU, Verantwoordelijke van de sociale dienst voor de studenten van ULB.3° Twee werkende leden die de ouderverenigingen van de leerlingen van het officieel secundair onderwijs en het kunstonderwijs van het officieel secundair niveau vertegenwoordigen : - Mevrouw Sarah GOFFIN wordt door de heer David LECOMTE, opdrachthouder bij FAPEO, vervangen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2014.

Brussel, 11 september 2014.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Administrateur-generaal, Jean-Pierre HUBIN

^