Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 mei 2005
gepubliceerd op 06 september 2005

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking wordt verleend aan een inrichting die samenwerkt met een Centrum voor Alternerend Onderwijs en Vorming

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005029185
pub.
06/09/2005
prom.
27/05/2005
ELI
eli/besluit/2005/05/27/2005029185/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

27 MEI 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking wordt verleend aan een inrichting die samenwerkt met een Centrum voor Alternerend Onderwijs en Vorming


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 3 juli 1991 betreffende het alternerend secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 4, vierde lid, zoals gewijzigd;

Gelet op het gunstig advies van de Algemene Overlegraad voor het Secundair Onderwijs, gegeven op 18 maart 2004;

Op de voordracht van de Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan het « Athenée royal Jourdan » te Fleurus wordt toelating gegeven samen te werken met het Centrum voor Alternerend Onderwijs en Vorming georganiseerd door het « Institut technique de la Communauté française » te Morlanwelz.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2005.

Brussel, 27 mei 2005.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA

^