Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 juli 2004
gepubliceerd op 17 november 2004

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een examencommissie belast met het organiseren van examens voor de uitreiking van het getuigschrift van bekwaamheid tot het verstrekken van onderwijs en opvoeding aan abnormale kinderen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004203160
pub.
17/11/2004
prom.
13/07/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

13 JULI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een examencommissie belast met het organiseren van examens voor de uitreiking van het getuigschrift van bekwaamheid tot het verstrekken van onderwijs en opvoeding aan abnormale kinderen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het ministerieel besluit van 10 mei 1924 betreffende de uitreiking van het getuigschrift van bekwaamheid tot het verstrekken van onderwijs en opvoeding aan abnormale kinderen, inzonderheid op artikel 6, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een examencommissie ingesteld, belast met het organiseren van examens voor kandidaten voor het getuigschrift van bekwaamheid tot het verstrekken van onderwijs en opvoeding aan abnormale kinderen, die voortvloeien uit de cursussen georganiseerd gedurende het schooljaar 2003/2004 door het Instituut Francine ROBAYE (vroeger provinciale normale cursus voor het buitengewoon onderwijs).

Art. 2.Die examencommissie is samengesteld als volgt : Voorzitster : Mevr. Eliane VANHAM, Inspectrice van het buitengewoon onderwijs.

Secretaris : de heer Claude WAUTELET, Directeur van het Instituut F. ROBAYE. Leden : de heren T. FORTIN, C. THOMAS, G. GOOSKENS, en F. DESLOOVER, docenten.

Brussel, 13 juli 2004.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE

^