Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Duitstalige Gemeenschap van 16 september 1999
gepubliceerd op 17 november 1999

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende sluiting van de gewone zitting 1999 van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1999033109
pub.
17/11/1999
prom.
16/09/1999
ELI
eli/besluit/1999/09/16/1999033109/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 SEPTEMBER 1999. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende sluiting van de gewone zitting 1999 van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap


Wij, Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 44;

Op voordracht van de Minister-President van de Regering, bevoegd inzake coördinatie van het beleid van de Regering en gelet op de beraadslaging van de Regering van 16 september 1999, Besluiten :

Artikel 1.De gewone zitting 1999 van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt gesloten.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 20 september 1999.

Art. 3.De Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 16 september 1999.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap K.-H. LAMBERTZ

^