Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 24 mei 2012

Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 17 maart 2011, wordt niet ingesteld de procedure tot bescherming als landschap van het park « Solvay Sports » gelegen Perulaan 80, te Brussel. Het goed is bekend ten kadaster te Brussel 22e afdeling, sectie R, 10e blad, percelen nrs 523 e(...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031264
pub.
24/05/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 17 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011031161 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap EDF Belgium NV type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011031180 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Oudergem tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 26, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 17 april 1962 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 2 oktober 1981 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031226 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap SCHOLT ENERGY CONTROL BELGIE NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031221 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de aanstelling van de heer Jean Clement als waarnemend gouverneur en waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad sluiten, wordt niet ingesteld de procedure tot bescherming als landschap van het park « Solvay Sports » gelegen Perulaan 80, te Brussel.

Het goed is bekend ten kadaster te Brussel 22e afdeling, sectie R, 10e blad, percelen nrs 523e2 en 523r2.

Conform artikel 222, § 6, lid 2, van het BWRO, worden volgende voorwaarden gekoppeld aan de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning waarvan de aanvraagprocedure momenteel loopt evenals voor elke aanvraag tot stedenbouwkundig attest of vergunningen voor hetzelfde goed, ingediend binnen de vijf jaar na de publicatie van het besluit : In geval van werken in de nabijheid van bomen (werven, nivelleringen) in de niet-beschermde zone, moeten de bomen in de perimeter van het landschap waarvan de inschrijving op de bewaarlijst hangende is of is ingeschreven op de bewaarlijst het object uitmaken van volgende behoudsvoorwaarden : - voorafgaandelijk plaatsen van een vaste afsluiting dat niet demonteerbaar is, geplaatst minimum onder de kroon teneinde totaal het storten of stockeren van materiaal, nivelering- of afbraakstukken te verhinderen; - regelmatig begieten van de grond aan de voet van de bomen die staan bij de eventuele uitgravingen noodzakelijk voor de funderingen.

De aanleg van het park en de omgeving van de gebouwen zullen aan volgende voorwaarden voldoen : - de perspectivische as tussen de club house en het tennisterrein zal vrij blijven en mag niet het object uitmaken van een afscherming door een of andere constructie. Niettemin, mag deze zone het object uitmaken van nivelering om de toegang mogelijk te maken voor de voertuigen naar de ondergrondse parking; - de club house moet niet noodzakelijk behouden blijven maar in geval van afbraak, zal de architectuurtaal van de nieuwe constructie zich dienen te inspireren op de huidige inplanting in gebogen vorm teneinde de perspectivische as en de open plek te vrijwaren; - de aanleg van de toegang tot de ondergrondse parking zal in toepassing van de GSV zeer kort zijn om onzichtbaar te blijven in de perspectivische as tussen de club house en het tennisterrein. Op deze plaats zal de toegang noodzakelijk bedekt worden met aarde om de groei van een te maaien weide of grasperk toe te laten; - de gebouwen die eventueel in de nabijheid van de bomen in de perimeter van het landschap voorgesteld op de bewaarlijst worden gezet mogen aan de zonnekant niet voorzien worden van beglazing of weerkaatsende oppervlakten hebben teneinde de oververhitting te verhinderen.

Teneinde de uitzonderlijke begroeiing in het landschap te vrijwaren, zal de toegang tot de werf bij voorkeur gebeuren langs de huidige inkom gelegen Perulaan.

^