Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 18 mei 2011

Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 17 maart 2011, wordt beschermd als monument de totaliteit van het huis Bedoret en zijn tuin met inbegrip van de decoratie-elementen en van het meubilair die i Het huis Bedoret is gelegen Dupuichlaan 40, te Ukkel, en bekend ten kadaster te Ukkel, 8e afdeling,(...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031246
pub.
18/05/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 17 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011031161 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap EDF Belgium NV type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011031180 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Oudergem tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 26, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 17 april 1962 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 2 oktober 1981 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031226 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap SCHOLT ENERGY CONTROL BELGIE NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031221 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de aanstelling van de heer Jean Clement als waarnemend gouverneur en waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad sluiten, wordt beschermd als monument de totaliteit van het huis Bedoret en zijn tuin met inbegrip van de decoratie-elementen en van het meubilair die integrerend deel uitmaken van het goed, uitgezonderd de keuken, de vertrekken van het nachtgedeelte en de gang die er toegang toe verschaft, wegens hun historische, artistieke en esthetische waarde.

Het huis Bedoret is gelegen Dupuichlaan 40, te Ukkel, en bekend ten kadaster te Ukkel, 8e afdeling, sectie B, 2e blad, perceel nr. 298 s4.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^