Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07 juni 2001
gepubliceerd op 20 juli 2002

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Brussels Waarborgfonds, in uitvoering van artikel 11 van de ordonnantie van 22 april 1999

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031134
pub.
20/07/2002
prom.
07/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2001. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Brussels Waarborgfonds, in uitvoering van artikel 11 van de ordonnantie van 22 april 1999


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 22 april 1999 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1978 inzake economische heroriëntatie en houdende oprichting van het Brussels Waarborgfonds, met name artikel 11;

Op de voordracht van zes vaste leden en zes plaatsvervangers door de Kamer van de Middenstand van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Op de voordracht van drie vaste leden en drie plaatsvervangers door de Belgische Vereniging van Banken;

Op de voordracht van drie vaste leden en drie plaatsvervangers door de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd als vaste leden van de Raad : - als vertegenwoordigers van de Kamer van de Middenstand van de Brusselse Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1° Mevr.Jacqueline ROUSSEAUX 2° De heer Gilbert MARKEY 3° De heer René BASTIN 4° De heer Michel VERHAEGHE 5° De heer Frank PETRE 6° De heer Louis OPPITZ - als vertegenwoordigers van de Belgische Vereniging van Banken : 1° De heer François HENRION 2° De heer Guy COUK 3° Mevr.Hilde VERCAEMST - als vertegenwoordigers van de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1° De heer Marc VOJTASSAK 2° De heer Isi HALBERTHAL 3° De heer Julien MEGANCK Art.2. Zijn benoemd tot plaatsvervangers van de Raad : - als vertegenwoordigers van de Kamer van de Middenstand van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1° De heer Guy KAHN 2° De heer Roger VAN DIST 3° De heer Olivier WILLOCKX 4° De heer Olivier WITMEUR 5° De heer Jos VANNESTE 6° De heer Serge PEFFER - als vertegenwoordigers van de Belgische Vereniging van Banken : 1° De heer Frédéric THIELEMANS 2° Mevr.Sabrina PETROLILLO 3° Mevr.Sabine JENNES - als vertegenwoordigers van de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1° De heer George DEMOTTE 2° De heer Serge VILAIN 3° De heer Paul DELVA Art.3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 3 mei 2001.

Art. 4.De Minister van Economie wordt belast met de uitvoering van dit besluit Brussel, 7 juni 2001.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : Vanwege de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Ondergeschikte Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadshernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, F.-X. de DONNEA De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting, E. TOMAS

^