Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 21 december 2023

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 december 2023 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 december 2023, is beroep tot ver Die zaak is ingeschreven onder nummer 8118 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2023048340
pub.
21/12/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 december 2023 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 december 2023, is beroep tot vernietiging ingesteld van de wet van 7 april 2023 « houdende wijziging van de wet van 11 december 1998, betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 juni 2023) door de « Algemene Centrale van het Militair Personeel », Yves Huwart, Vincent Bordignon, Wilfrid Decru, Wesley Claeys en Carine Flamend.

Die zaak is ingeschreven onder nummer 8118 van de rol van het Hof.

De griffier, F. Meersschaut

^