Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 04 december 2013

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Etterbeek heeft de nietigverklaring gevorderd Die besluiten zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 september 2013. Deze zaken zi(...)

bron
raad van state
numac
2013018467
pub.
04/12/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Etterbeek heeft de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013031742 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013031743 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan sluiten betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten alsmede van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013031742 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013031743 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan sluiten houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan.

Die besluiten zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 september 2013.

Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A 210.744/XV-2393 en G/A 210.762/XV-2395.

Voor de Hoofdgriffier, Chr. Stassart, Hoofdsecretaris.

^