Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 25 januari 2008

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 november 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 november 2007, is beroep tot - de artikelen 1 tot 34 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of ****(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2008200200
pub.
25/01/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****> GRONDWETTELIJK HOF****><****>
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 november 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 november 2007, is beroep tot vernietiging ingesteld van : - de artikelen 1 tot 34 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, zoals ingevoegd bij artikel 3 van de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van voornoemde wet van 30 juli 1981; - de artikelen 2 tot 49 en 52 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie; - de artikelen 2 tot 39 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen, (deze drie wetten van 10 mei 2007 zijn bekendgemaakt in het Belgisch **** van 30 mei 2007, tweede editie), wegens schending van de artikelen 10, 11, 11bis, 12, eerste lid, 14, 16, 19, 22, 23, 25, 26 en 27 van de ****, door **** ****, wonende te ***** ****, **** 5, **** de ****, wonende te ***** ****, **** **** 112, **** **** den ****, wonende te 9420 ****, **** 135, **** ****, wonende te ***** ****, ****-****-**** 11, **** ****, wonende te ***** ****, **** 24, **** ****, wonende te ***** ****, **** 444, **** **** ****, wonende te ***** ****, **** **** 8, **** ****, wonende te ***** ****, **** de ****'Esplanade 6, **** ****, wonende te ***** ****, **** 124, **** ****, wonende te ***** ****, **** 6, **** de ****, wonende te ***** **** ****, **** de **** 42, **** ****, wonende te ***** ****, **** 59, **** ****, wonende te *****, **** **** 40, **** ****, wonende te ***** ****, **** **** 34, **** ****, wonende te ***** **** ****, **** 27, **** ****, wonende te ***** ****, **** 44, **** ****, wonende te ***** ****, **** 66, **** ****, wonende te ***** ****, **** 54, **** ****, wonende te 3583 ****, **** 21, **** ****, wonende te ***** ****, **** 39, **** ****, wonende te ***** ****, **** 1, **** ****, wonende te ***** ****, **** 22, **** ****, wonende te ***** ****, **** 61, **** ****, wonende te ***** ****, **** 30/7, **** ****, wonende te ***** ****, ****. **** 347, **** ****, wonende te ***** ****, **** 2, **** ****, wonende te ***** ****, **** 8, **** ****, wonende te ***** ****, **** 115, **** ****, wonende te ***** ****, **** 11, **** ****, wonende te ***** ****, **** 12, **** ****, wonende te ***** ****, **** 41, **** ****, wonende te ***** ****, **** 46, **** ****, wonende te ***** ****, **** 2, **** ****, wonende te ***** ****, **** 51, **** ****, wonende te ***** ****, **** **** 22, **** ****, wonende te ***** ****-op-den-****, **** 47, **** ****, wonende te ***** 's-****, **** 7, **** ****, wonende te ***** ****, **** **** 33, **** ****, wonende te ***** ****, **** 6, Jan **** Ben, wonende te ***** ****, **** 272, **** **** Bleu, wonende te ***** ****, **** 20, **** De ****, wonende te ***** ****, **** 77, **** **** ****, wonende te ***** ****, **** 22, **** **** ****, wonende te 1851 ****, **** 37, **** **** ****, wonende te ***** ****, **** 131, **** **** ****, wonende te ***** ****, **** 118, **** ****, wonende te ***** ****, **** 188, **** de ****, wonende te ***** ****, **** **** ****'**** 1, **** ****, wonende te ***** Sint-****, **** **** 15, **** **** ****, wonende te ***** ****, **** 89, **** **** Schepper, wonende te ***** ****, **** 35, **** **** ****, wonende te 2360 ****, **** 43, **** ****, wonende te ***** ****, **** de **** 52, **** ****, wonende te ***** ****, **** 515****, **** **** Vloed, wonende te ***** ****, **** 22, **** **** ****, wonende te ***** ****, **** 23, **** ****, wonende te ***** ****, **** 6, **** De Winter, wonende te ***** ****, ****, **** **** Wit, wonende te ***** ****, ****-**** 114, **** ****'****, wonende te ***** ****, **** 83, **** ****, wonende te ***** ****, **** 4, **** ****, wonende te ***** ****, **** 111, **** ****, wonende te ***** ****, **** 3, **** ****, wonende te ***** ****, **** 16, **** ****, wonende te ***** ****, **** 35, **** ****, wonende te ***** ****, **** 12, **** ****, wonende te ***** ****, **** **** **** 30, **** ****, wonende te ***** ****, **** 11, **** ****, wonende te ***** ****, **** 62, **** ****, wonende te ***** ****, **** Ham 4, **** ****, wonende te ***** **** ****, **** **** 7, **** ****, wonende te ***** ****, **** **** **** 20, **** ****, wonende te ***** ****, **** 34, **** ****, wonende te ***** ****, **** 113, **** ****, wonende te 2300 ****, **** 28/8, **** ****, wonende te ***** ****, **** 50, **** ****, wonende te ***** ****, **** 25, **** ****, wonende te ***** ****, **** **** 10, **** **** ****, wonende te ***** ****, **** 10****, **** ****, wonende te ***** ****, **** 122/1402, Lieve Kempen, wonende te ***** ****, **** 1, **** ****, wonende te ***** ****, **** 15, **** ****, wonende te ***** ****, **** 15, **** ****, wonende te ***** ****, **** 27, **** ****, wonende te ***** ****, Hulst 134, **** ****, wonende te ***** ****, **** 20, **** ****, wonende te ***** ****, **** 404, **** ****, wonende te ***** ****, **** 15, **** ****, wonende te ***** ****, **** **** 161/606, **** ****, wonende te ***** ****, **** Ster 26, **** ****, wonende te ***** ****, **** 13, **** ****, wonende te ***** ****, ****. **** 159, **** ****, wonende te ***** ****, ****. **** 159, Maarten Malaise, wonende te ***** ****, **** 10, **** ****, wonende te ***** ****, **** 184, **** ****, wonende te ***** ****, **** 45, **** ****, wonende te 2500 ****, **** 114, **** ****, wonende te 2600 ****, **** 54, **** ****, wonende te 9340 ****, **** 162****, **** ****, wonende te ***** ****, **** 15, **** ****, wonende te ***** ****, **** 26, **** ****, wonende te ***** ****, ****. **** **** 31, **** ****, wonende te ***** ****, **** **** **** 56, **** ****, wonende te ***** Sint-****, **** 31, **** ****, wonende te ***** ****, **** 4, **** ****, wonende te ***** ****, **** 7, **** ****, wonende te 2600 ****, **** Steenweg 505, **** ****, wonende te ***** ****, Doffen 4, **** ****, wonende te ***** ****, **** 81-83, **** ****, wonende te ***** ****, **** 52, **** ****, wonende te ***** ****, **** 28, **** ****, wonende te ***** ****, **** 6, **** ****, wonende te 1731 ****, **** 81/3, **** ****, wonende te ***** ****, **** 40, **** ****, wonende te ***** ****, ****-**** 4, **** ****, wonende te ***** ****, **** **** 60/33, **** ****, wonende te ***** ****, **** 105, **** ****, wonende te ***** ****, **** 124, **** ****, wonende te ***** ****, **** 25, **** ****, wonende te ***** ****, **** 289, **** ****, wonende te ***** ****, **** 12, **** ****, wonende te ***** Sint-Stevens-****, ****-**** 145, **** ****, wonende te ***** ****, **** 6, **** ****, wonende te ***** ****, **** 58, **** ****, wonende te ***** ****, **** 12, **** ****, wonende te ***** ****, **** 113****, **** ****, wonende te ***** ****, **** 19, **** **** ****, wonende te ***** ****, **** 3, **** **** ****, wonende te ***** ****, **** 11, **** **** ****, wonende te ***** ****, **** 30, **** **** ****, wonende te ***** ****, **** 22, Peter **** ****, wonende te ***** ****, **** **** 34, **** **** ****, wonende te ***** ****, **** **** 20, **** **** den ****, wonende te ***** ****, **** 10, **** **** den ****, wonende te ***** ****, **** 94, **** **** den ****, wonende te 3130 ****, **** 85, **** **** den ****, wonende te 2340 ****, **** 39/4, **** ****, wonende te 2650 ****, **** 146, **** ****, wonende te ***** ****, **** **** 100****, **** **** der ****, wonende te ***** ****, **** 61, Karen **** der ****, wonende te ***** ****, **** 7, **** ****, wonende te ***** ****, **** 4, **** ****, wonende te ***** ****, **** 4, Dirk **** ****, wonende te ***** ****, **** 162, **** **** ****, wonende te ***** ****, **** 36, **** ****, wonende te ***** ****, **** **** 6, **** **** ****, wonende te 2000 ****, **** 15, **** **** ****, wonende te 9031 ****, **** 2, **** **** ****, wonende te ***** Schilde, Sint-**** 26, **** ****, wonende te ***** ****, **** 7, **** ****, wonende te ***** ****, **** 31, **** **** ****, wonende te ***** ****, **** 232, Koen Van ****, wonende te ***** **** (****), **** 136, **** ****, wonende te ***** ****, **** 59, **** **** ****, die keuze van woonplaats doet te 1000 ****, **** 28, **** **** ****, wonende te ***** ****, **** 3, Jan **** ****, wonende te ***** Sint-****, **** **** 20, **** **** ****, wonende te ***** ****, ****. **** 5, **** **** ****, wonende te ***** ****, **** 277, **** **** ****, wonende te ***** ****, **** **** 12, Peter **** ****, wonende te ***** ****, **** **** 4, **** ****, wonende te ***** ****, **** 16, **** ****, wonende te ***** Sint-****, **** 2, **** ****, wonende te ***** ****, **** **** 26, **** ****, wonende te ***** ****, **** 62, **** ****, wonende te ***** **** **** 140, **** ****, wonende te ***** ****, **** 39/4, **** ****, wonende te ***** ****, **** 160, **** ****, wonende te ***** ****, **** **** 57, **** ****, wonende te ***** ****, **** 89, **** ****, wonende te ***** ****, **** 102, **** ****, wonende te ***** ****, **** **** 24, **** ****, wonende te ***** ****, **** 63, **** ****, wonende te ***** ****, **** 19, **** ****, wonende te ***** ****, **** 247, **** ****, wonende te ***** ****, **** 236, **** ****, wonende te ***** ****, **** 4, **** ****, wonende te ***** ****, **** 2, **** ****, wonende te ***** ****, **** 22, **** ****, wonende te ***** ****-****, **** 22, **** ****, wonende te ***** ****, **** 22, Dirk **** ****, wonende te ***** ****, **** 26, **** **** ****, wonende te ***** ****, **** 42, **** ****, wonende te 2540 ****, **** 181, en **** ****, die keuze van woonplaats doet te 1000 ****, **** 28.****><****>Die zaak is ingeschreven onder nummer 4359 van de rol van het Hof.****><****>De griffier, ****.-****. ****.
^