Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 30 januari 2007

Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij ha Voor het eerste semester 2007 is de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachter(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003049
pub.
30/01/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, deelt de Minister van Financiën de interestvoet mee die bepaald wordt volgens de methode uiteengezet in voornoemd artikel 5, eerste lid.

Voor het eerste semester 2007 is de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties : 11 %.

^