Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 17 juli 2003

Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handel Voor het tweede semester 2003 is de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachter(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003393
pub.
17/07/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, deelt de Minister van Financiën de interestvoet mee die bepaald wordt volgens de methode uiteengezet in voornoemd artikel 5, eerste lid.

Voor het tweede semester 2003 is de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties 9,50 %.

^