Etaamb.openjustice.be
Bericht van 07 januari 2018
gepubliceerd op 24 januari 2018

Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018030236
pub.
24/01/2018
prom.
07/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


7 JANUARI 2018. - Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties


Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties sluiten betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, gewijzigd bij de wet van 22 november 2013, deelt de minister van Financiën de interestvoet mee die bepaald wordt volgens de methode uiteengezet in voornoemd artikel 5, eerste lid.

Voor het eerste semester 2018, is de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties : 8 %.

J. VAN OVERTVELDT

^