Etaamb.openjustice.be
Benoemingen
gepubliceerd op 23 maart 2015

Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché: Bij ministerieel besluit van 25 februari 2015: Met ingang va - Mevrouw Bellen, An, bij de buitendiensten; Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde ak(...)

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2015018089
pub.
23/03/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché: Bij ministerieel besluit van 25 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/2015 pub. 04/03/2015 numac 2015003079 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars type ministerieel besluit prom. 25/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015200865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen sluiten: Met ingang van 1 februari 2015: - Mevrouw Bellen, An, bij de buitendiensten;

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State wordt ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^