Etaamb.openjustice.be
Benoemingen
gepubliceerd op 09 april 2009

Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 16 maart 2009 wordt Mevr. Botteldoorn, Nadine, toegelaten tot de proeftijd in de klasse SW2, met ingang van 1 februari 2009, met de titel van eerstaanwezend assistent, op het Nederlands taal Bij ministerieel besluit van 16 maart 2009 wordt Mevr. Van Hoeck, Els, toegelaten tot de proeft(...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024101
pub.
09/04/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 16 maart 2009 wordt Mevr. Botteldoorn, Nadine, toegelaten tot de proeftijd in de klasse SW2, met ingang van 1 februari 2009, met de titel van eerstaanwezend assistent, op het Nederlands taalkader, bij de federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 16 maart 2009 wordt Mevr. Van Hoeck, Els, toegelaten tot de proeftijd in de klasse SW2, met ingang van 1 februari 2009, met de titel van eerstaanwezend assistent, op het Nederlands taalkader, bij de federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 16 maart 2009 wordt de heer De Craeye, Stéphane, toegelaten tot de stage in de klasse SW1, met ingang van 1 februari 2009, met de titel van assistent-stagiair, op het Nederlands taalkader, bij de federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofdbestuur.

^