Etaamb.openjustice.be
Benoemingen
gepubliceerd op 15 april 2009

Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 16 maart 2009 wordt de heer Chafai, Mustapha, met ingang van 1 februari 2009, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondhe

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2009018135
pub.
15/04/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 16 maart 2009 wordt de heer Chafai, Mustapha, met ingang van 1 februari 2009, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Buitendiensten.

^