Etaamb.openjustice.be
Benoemingen
gepubliceerd op 20 maart 2009

Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 30 januari 2009 wordt Mevr. Stubbe, Barbara, met ingang van 1 december 2008, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondhei

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2009018080
pub.
20/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 30 januari 2009 wordt Mevr. Stubbe, Barbara, met ingang van 1 december 2008, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Buitendiensten.

^