Etaamb.openjustice.be
Benoemingen
gepubliceerd op 16 maart 2009

Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 30 januari 2009 wordt Mevr. Geussens, Iris, met ingang van 4 november 2008, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2009018075
pub.
16/03/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 30 januari 2009 wordt Mevr. Geussens, Iris, met ingang van 4 november 2008, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Hoofdbestuur.

^