Etaamb.openjustice.be
Benoemingen
gepubliceerd op 09 november 2002

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van stagedoend geneesheren-inspecteurs bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van het koninklijk besluit van 4 september 2002, houdende de beno(...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022877
pub.
09/11/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van stagedoend geneesheren-inspecteurs bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van het koninklijk besluit van 4 september 2002, houdende de benoeming van Dr. Van De Weyer, André, tot stagedoend geneesheer-inspecteur, in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2002 (2e uitgave, blz. 45024) leze men in de Nederlandse tekst "..., met ingang van 1 november 2001." in de plaats van "..., met ingang van 1 december 2001.".

In de bekendmaking bij uittreksel van het koninklijk besluit van 4 september 2002, houdende de benoeming van Dr. Volcke, Philippe, tot stagedoend geneesheer-inspecteur, in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2002 (2e uitgave, blz. 45024) leze men in de Nederlandse tekst "..., met ingang van 1 november 2001." in de plaats van "..., met ingang van 1 februari 2001."

^