Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 december 2019

DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 november 2019, wordt mevrouw CRETELLE Ludivine, geboren op 25 december 1990 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buiten Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019042592
pub.
02/12/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019204853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode 2019-2020 voor arbeiders met een lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019205015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 33 jaar beroepsverleden en met nachtprestaties voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019205139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042506 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 33 jaar beroepsverleden en met nachtprestaties voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 22/11/2019 numac 2019205087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 33 jaar beroepsverleden met of zonder nachtarbeid voor de periode 2019-2020 sluiten, wordt mevrouw CRETELLE Ludivine, geboren op 25 december 1990 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen, in het Franstalig taalkader, met ingang van 1 oktober 2019.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekend brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^