Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 juli 2018

Stafdienst Personeel en Organisatie. - Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de ti M. GOMME Bart J., geboren op 16.04.1976, met ingang van 15.10.2017 M. VAN STEERTHEM Kim, geboren(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018013022
pub.
26/07/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Stafdienst Personeel en Organisatie. - Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011350 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende urgentverklaring van de onteigening waartoe machtiging werd verleend in het koninklijk besluit van 18 september 2017 houdende machtiging tot onteigening van percelen te Havinnes met het oog op de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de afschaffing van overweg nr. 76 van de spoorlijn 94 type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 16/03/2018 numac 2018011178 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de aanduiding van de dienst belast met het uitreiken van de aangiften inzake inkomstenbelastingen type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 26/06/2019 numac 2019013322 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de aanduiding van de dienst belast met het uitreiken van de aangiften inzake inkomstenbelastingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018030687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtstoestand van de voorzitter en van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en tot regeling van haar werking type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018201379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 7 mei 2017 tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat betreft de organisatie van de fysische controle type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 16/03/2018 numac 2018011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van het aangifteformulier voor de onafhankelijke beheersentiteiten, alsook de inlichtingen en de stukken die bij deze aangifte moeten worden gevoegd type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 16/03/2018 numac 2018011338 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van twee leden van de Hoge Raad voor de economische beroepen sluiten, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de titel van attaché verbonden is bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam: M. GOMME Bart J., geboren op 16.04.1976, met ingang van 15.10.2017 M. VAN STEERTHEM Kim, geboren op 19.04.1989, met ingang van 15.10.2017 M. VANGEEL Claudia, geboren op 12.03.1992, met ingang van 15.10.2017 M. BENTAIH Siham, geboren op 16.02.1990, met ingang van 01.11.2017 M. CUPPENS Eline, geboren op 07.10.1992, met ingang van 01.11.2017 M. DE MILDE Nathalie J.-F., geboren op 14.12.1990, met ingang van 01.11.2017 M. DE SMET Jeroen S., geboren op 12.08.1976, met ingang van 01.11.2017 M. DE VOGELAER Michael, geboren op 15.08.1986, met ingang van 01.11.2017 M. DILLEN Bart E.-A., geboren op 28.02.1971, met ingang van 01.11.2017 M. HOOIJMAAIJER Iris N.-T., geboren op 15.02.1988, met ingang van 01.11.2017 M. LINTEN Dirk, geboren op 28.02.1990, met ingang van 01.11.2017 M. LOPEZ HARTMANN Stefan C.-A., geboren op 14.11.1981, met ingang van 01.11.2017 M. NG Cliff S.-Y., geboren op 18.09.1986, met ingang van 01.11.2017 M. NGONGO Matchozi S., geboren op 29.01.1993, met ingang van 01.11.2017 M. REYNDERS Sam, geboren op 19.06.1992, met ingang van 01.11.2017 M. TAERWE Rose, geboren op 11.02.1992, met ingang van 01.11.2017 M. VANDERHASSELT Kristof E.-M., geboren op 03.07.1979, met ingang van 01.11.2017 M. VLOEBERGH Anouk, geboren op 08.05.1989, met ingang van 01.11.2017 M. BERBEN Wannes, geboren op 29.09.1993, met ingang van 15.11.2017 M. CASSIMAN Liesbet, geboren op 25.03.1987, met ingang van 15.11.2017 M. DE SPIEGELEER Stefanie, geboren op 09.09.1989, met ingang van 15.11.2017 M. DE TROCH Cédric A.-G., geboren op 13.10.1989, met ingang van 15.11.2017 M. ESSERS Elien, geboren op 14.10.1989, met ingang van 15.11.2017 M. HOFFELINCK Caroline, geboren op 05.02.1981, met ingang van 15.11.2017 M. LEMMENS Emilie, geboren op 27.06.1990, met ingang van 15.11.2017 M. MAES Hanne, geboren op 08.06.1990, met ingang van 15.11.2017 M. RUEBENS Gina, geboren op 25.11.1990, met ingang van 15.11.2017 M. STRUYF Johannes R.-L., geboren op 25.11.1985, met ingang van 15.11.2017 M. VANDENDRIESSCHE Willy J.G.-C., geboren op 26.10.1989, met ingang van 15.11.2017 M. VANDERHENST Joris D.-K., geboren op 04.04.1987, met ingang van 15.11.2017 M. BELLON FLEURIE, geboren op 06.12.1988, met ingang van 01.12.2017 M. BOSTEELS Gianni, geboren op 30.09.1991, met ingang van 01.12.2017 M. HUBRECHTS Frederik, geboren op 30.07.1993, met ingang van 01.12.2017 M. JENNES Gwen, geboren op 16.12.1985, met ingang van 01.12.2017 M. MASSIN Benny R., geboren op 14.02.1983, met ingang van 01.12.2017 M. VAN DEN MOORTEL Dennis, geboren op 02.10.1987, met ingang van 01.12.2017 M. VAN LANGENDONCK Kevin, geboren op 06.12.1988, met ingang van 01.12.2017 M. VAN VELDHOVEN Caroline F.-P., geboren op 05.10.1984, met ingang van 01.12.2017 M. VERMEIREN Bérénice M.-B., geboren op 26.04.1984, met ingang van 01.12.2017 M. DE SWERT Martijn, geboren op 10.01.1985, met ingang van 15.12.2017 M. DIRIX Koen R., geboren op 11.11.1989, met ingang van 15.12.2017 M. ENGELS Bart, geboren op 18.11.1984, met ingang van 15.12.2017 M. FRANCET Stefaan J.-L., geboren op 15.10.1968, met ingang van 15.12.2017 M. GIELEN Bert H.-I., geboren op 18.10.1985, met ingang van 15.12.2017 M. KETTMANN Stéphanie, geboren op 08.07.1979, met ingang van 15.12.2017 M. SCHELFHOUT Tim E.-R., geboren op 26.04.1989, met ingang van 15.12.2017 M. SMEETS Mélanie, geboren op 30.01.1988, met ingang van 15.12.2017

^