Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 juni 2018

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2018, wordt Mevr. Leen H.G. DE WANDELEER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van d

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018012366
pub.
04/06/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018030687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtstoestand van de voorzitter en van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en tot regeling van haar werking type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 16/03/2018 numac 2018011338 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van twee leden van de Hoge Raad voor de economische beroepen type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018201379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 7 mei 2017 tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat betreft de organisatie van de fysische controle sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2018, wordt Mevr. Leen H.G. DE WANDELEER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 23 maart 2018, die uitwerking heeft met ingang van 1 april 2018, wordt Mevr.

Leen H.G. DE WANDELEER, adviseur, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Patrimonium-documentatie. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-buitendiensten.

^