Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 juni 2018

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomit Naam Standplaats    Nom (...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018012341
pub.
04/06/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 16/03/2018 numac 2018011178 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de aanduiding van de dienst belast met het uitreiken van de aangiften inzake inkomstenbelastingen type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 16/03/2018 numac 2018011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van het aangifteformulier voor de onafhankelijke beheersentiteiten, alsook de inlichtingen en de stukken die bij deze aangifte moeten worden gevoegd type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011350 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende urgentverklaring van de onteigening waartoe machtiging werd verleend in het koninklijk besluit van 18 september 2017 houdende machtiging tot onteigening van percelen te Havinnes met het oog op de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de afschaffing van overweg nr. 76 van de spoorlijn 94 type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011383 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor het vrijgeven van de door de bijzondere rekenplichtige geplaatste borgstelling type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018030687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtstoestand van de voorzitter en van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en tot regeling van haar werking type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018201374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 16/03/2018 numac 2018011338 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van twee leden van de Hoge Raad voor de economische beroepen sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 17 april 2018, die uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, worden deze ambtenaren aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie. De administratieve standplaats van betrokkenen staat vermeld in kolom 2.

Naam

Standplaats

Nom

Résidence

Caroline BODSON

Brussel-buitendiensten

Caroline BODSON

Bruxelles-services extérieurs

Laurent Paul COLLART

Charleroi

Laurent Paul COLLART

Charleroi

Guy F.L. DE SMET

Gent

Guy F.L. DE SMET

Gand

Adil EL BOUDAMOUSSI

Brussel-buitendiensten

Adil EL BOUDAMOUSSI

Bruxelles-services extérieurs

Marina V. FATIEVA

Brussel-buitendiensten

Marina V. FATIEVA

Bruxelles-services extérieurs

Uwe R.L. GELUYKENS

Antwerpen

Uwe R.L. GELUYKENS

Anvers

Jan L.V. MEEUS

Gent

Jan L.V. MEEUS

Gand

Laurent NOWAK

Bergen

Laurent NOWAK

Mons

Geert A.A. OP DE BEECK

Brussel-buitendiensten

Geert A.A. OP DE BEECK

Bruxelles-services extérieurs

Pieter PAUWELS

Gent

Pieter PAUWELS

Gand

Evi STERCKX

Antwerpen

Evi STERCKX

Anvers

Michael VAN DEN ABBEELE

Brussel-buitendiensten

Michael VAN DEN ABBEELE

Bruxelles-services extérieurs

Steven R.D.A. VAN DRIESSCHE

Antwerpen

Steven R.D.A. VAN DRIESSCHE

Anvers

Bart L.T.M. VANHOUTTE

Brussel-buitendiensten

Bart L.T.M. VANHOUTTE

Bruxelles-services extérieurs

Yves M.L. VERBELEN

Antwerpen

Yves M.L. VERBELEN

Anvers

Willem F.J. VERGAUWEN

Brussel-buitendiensten

Willem F.J. VERGAUWEN

Bruxelles-services extérieurs

Katrien E.A. WINDEY

Gent

Katrien E.A. WINDEY

Gand


Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 16/03/2018 numac 2018011178 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de aanduiding van de dienst belast met het uitreiken van de aangiften inzake inkomstenbelastingen type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 16/03/2018 numac 2018011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van het aangifteformulier voor de onafhankelijke beheersentiteiten, alsook de inlichtingen en de stukken die bij deze aangifte moeten worden gevoegd type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011350 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende urgentverklaring van de onteigening waartoe machtiging werd verleend in het koninklijk besluit van 18 september 2017 houdende machtiging tot onteigening van percelen te Havinnes met het oog op de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de afschaffing van overweg nr. 76 van de spoorlijn 94 type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011383 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor het vrijgeven van de door de bijzondere rekenplichtige geplaatste borgstelling type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018030687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtstoestand van de voorzitter en van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en tot regeling van haar werking type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018201374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 16/03/2018 numac 2018011338 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van twee leden van de Hoge Raad voor de economische beroepen sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 17 april 2018, die uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, worden deze ambtenaren aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. De administratieve standplaats van betrokkenen staat vermeld in kolom 2.

Naam

Standplaats

Nom

Résidence

Ilse ADRIAENSSEN

Brussel-buitendiensten

Ilse ADRIAENSSEN

Bruxelles-services extérieurs

Caroline AERTS

Brussel-buitendiensten

Caroline AERTS

Bruxelles-services extérieurs

John BOULANGIER

Brussel-centrale diensten

John BOULANGIER

Bruxelles-services centraux

Kevin A.G. CAPENOL

Brussel-buitendiensten

Kevin A.G. CAPENOL

Bruxelles-services extérieurs

Delio E. CICCARELLI

Brussel-buitendiensten

Delio E. CICCARELLI

Bruxelles-services extérieurs

Delphine N.C. COMES

Brussel-buitendiensten

Delphine N.C. COMES

Bruxelles-services extérieurs

Andres L.P. DE COCK

Brussel-buitendiensten

Andres L.P. DE COCK

Bruxelles-services extérieurs

Evelien DE FOOR

Brussel-buitendiensten

Evelien DE FOOR

Bruxelles-services extérieurs

Daan B.T. DE MIL

Brussel-buitendiensten

Daan B.T. DE MIL

Bruxelles-services extérieurs

Annelies S.L. DE SMET

Brussel-buitendiensten

Annelies S.L. DE SMET

Bruxelles-services extérieurs

Bart DE TURCK

Brussel-buitendiensten

Bart DE TURCK

Bruxelles-services extérieurs

Kurt C.W. DE VUYST

Brussel-buitendiensten

Kurt C.W. DE VUYST

Bruxelles-services extérieurs

Anne I.I.G. DEGAVRE

Brussel-buitendiensten

Anne I.I.G. DEGAVRE

Bruxelles-services extérieurs

Michel P.M.L. DEGAVRE

Brussel-buitendiensten

Michel P.M.L. DEGAVRE

Bruxelles-services extérieurs

Andre DIATEZULWA NSIMBA

Brussel-buitendiensten

Andre DIATEZULWA NSIMBA

Bruxelles-services extérieurs

Jean-Pierre D. DUBOIS

Brussel-buitendiensten

Jean-Pierre D. DUBOIS

Bruxelles-services extérieurs

Etienne M.M. DURIEU

Brussel-buitendiensten

Etienne M.M. DURIEU

Bruxelles-services extérieurs

Didier J.J.G. GAROT

Brussel-buitendiensten

Didier J.J.G. GAROT

Bruxelles-services extérieurs

Terry J.J. HA VAN

Brussel-centrale diensten

Terry J.J. HA VAN

Bruxelles-services centraux

Pieter HEIRMAN

Brussel-buitendiensten

Pieter HEIRMAN

Bruxelles-services extérieurs

Anneleen W.L. LAUWAERT

Brussel-buitendiensten

Anneleen W.L. LAUWAERT

Bruxelles-services extérieurs

Ludivine B.N. LEEMANS

Brussel-buitendiensten

Ludivine B.N. LEEMANS

Bruxelles-services extérieurs

Ludovic C.J. LEFEBVRE

Brussel-buitendiensten

Ludovic C.J. LEFEBVRE

Bruxelles-services extérieurs

Jan J.B.T. LEFEVRE

Brussel-buitendiensten

Jan J.B.T. LEFEVRE

Bruxelles-services extérieurs

Joris LUYCKX

Brussel-buitendiensten

Joris LUYCKX

Bruxelles-services extérieurs

Sophie MAILLARD

Brussel-buitendiensten

Sophie MAILLARD

Bruxelles-services extérieurs

Xavier A.F.R. MASSON

Brussel-centrale diensten

Xavier A.F.R. MASSON

Bruxelles-services centraux

Maboso Edakabato MOTUTA

Brussel-buitendiensten

Maboso Edakabato MOTUTA

Bruxelles-services extérieurs

Sofie M.J. NEVEN

Brussel-buitendiensten

Sofie M.J. NEVEN

Bruxelles-services extérieurs

Didier NKIMA KAPENGA

Brussel-buitendiensten

Didier NKIMA KAPENGA

Bruxelles-services extérieurs

Fabian H.E. ROSSILLONG

Brussel-buitendiensten

Fabian H.E. ROSSILLONG

Bruxelles-services extérieurs

Alex SALAZ

Brussel-buitendiensten

Alex SALAZ

Bruxelles-services extérieurs

Mieke SOMERS

Brussel-buitendiensten

Mieke SOMERS

Bruxelles-services extérieurs

Jeroen SONCK

Brussel-buitendiensten

Jeroen SONCK

Bruxelles-services extérieurs

Olivier M.M.J. SUMKAY

Brussel-centrale diensten

Olivier M.M.J. SUMKAY

Bruxelles-services centraux

Aurélien E.T.R. THISSEN

Brussel-centrale diensten

Aurélien E.T.R. THISSEN

Bruxelles-services centraux

David M.A. URBAIN

Brussel-buitendiensten

David M.A. URBAIN

Bruxelles-services extérieurs

Ilse J. VAN DELM

Brussel-centrale diensten

Ilse J. VAN DELM

Bruxelles-services centraux

Inge J. VAN DER VOORDE

Brussel-buitendiensten

Inge J. VAN DER VOORDE

Bruxelles-services extérieurs

Patrick F. VAN DROOGENBROECK

Brussel-centrale diensten

Patrick F. VAN DROOGENBROECK

Bruxelles-services centraux

Sebastien VAN MULDERS

Brussel-centrale diensten

Sebastien VAN MULDERS

Bruxelles-services centraux

Kristien VAN NIEUWENBORGH-DE WEVER

Brussel-buitendiensten

Kristien VAN NIEUWENBORGH-DE WEVER

Bruxelles-services extérieurs

David-Peter A. VAN ROOSMALEN

Brussel-centrale diensten

David-Peter A. VAN ROOSMALEN

Bruxelles-services centraux

Anke VAN SCHELVERGEM

Brussel-centrale diensten

Anke VAN SCHELVERGEM

Bruxelles-services centraux

Adrien ARNAUD

Luik

Adrien ARNAUD

Liège

Rachid AZARZAR

Luik

Rachid AZARZAR

Liège

Xavier P.M.A. GERARD

Aarlen

Xavier P.M.A. GERARD

Arlon

Didier G. JACOBS

Charleroi

Didier G. JACOBS

Charleroi

Gianfranco ZAGHET

Charleroi

Gianfranco ZAGHET

Charleroi

Bart AMEZ

Kortrijk

Bart AMEZ

Courtrai

Stefaan M.M. BAEKELANDT

Brugge

Stefaan M.M. BAEKELANDT

Brugges

Jurgen K.L. BEECKMAN

Gent

Jurgen K.L. BEECKMAN

Gand

Lena BOSMANS

Antwerpen

Lena BOSMANS

Anvers

Jordy V.S. BOSSENS

Leuven

Jordy V.S. BOSSENS

Louvain

Evi BRAEKERS

Leuven

Evi BRAEKERS

Louvain

Wouter BRUYNEEL

Gent

Wouter BRUYNEEL

Gand

Lander A.P.A. CLAERHOUT

Brugge

Lander A.P.A. CLAERHOUT

Brugges

Annelies COPPENS

Mechelen

Annelies COPPENS

Malines

Frederic CUYT

Mechelen

Frederic CUYT

Malines

Liesbeth L.J. DE CONINCK

Gent

Liesbeth L.J. DE CONINCK

Gand

Sofie M.A. DE GRAVE

Sint-Niklaas

Sofie M.A. DE GRAVE

Sint-Niklaas

Lien DE LANDSHEER-KILLEMAES

Aalst

Lien DE LANDSHEER-KILLEMAES

Alost

Stijn L.M. DE MEESTER

Brugge

Stijn L.M. DE MEESTER

Brugges

Tony S. DEBRUYNE

Kortrijk

Tony S. DEBRUYNE

Courtrai

Diederik M.J. DEHAECK

Gent

Diederik M.J. DEHAECK

Gand

Leentje S.J. GEENS

Antwerpen

Leentje S.J. GEENS

Anvers

Katrien GEUDENS

Lier

Katrien GEUDENS

Lier

Nathalie M.A.M. GEUSSENS

Antwerpen

Nathalie M.A.M. GEUSSENS

Anvers

Jasmine C.D. GEVAERT

Roeselare

Jasmine C.D. GEVAERT

Roeselare

Sylvie D. GRYSON-MODAERT

Leuven

Sylvie D. GRYSON-MODAERT

Louvain

Steven H. HENDRICKX

Leuven

Steven H. HENDRICKX

Louvain

Lynn HERMAN

Leuven

Lynn HERMAN

Louvain

Andy HEUGHEBAERT

Brugge

Andy HEUGHEBAERT

Brugges

An R.A. HEYVAERT

Antwerpen

An R.A. HEYVAERT

Anvers

Victoria HORN

Antwerpen

Victoria HORN

Anvers

Kim R.M. HUYSMANS

Turnhout

Kim R.M. HUYSMANS

Turnhout

Sabien IMPENS

Gent

Sabien IMPENS

Gand

Tom J. JANSEN

Leuven

Tom J. JANSEN

Louvain

Bart JESPERS

Leuven

Bart JESPERS

Louvain

Tina E.P. KUYPERS

Antwerpen

Tina E.P. KUYPERS

Anvers

Tessa C.J. LICHTER

Hasselt

Tessa C.J. LICHTER

Hasselt

Dirk C.C. LIPPENS

Antwerpen

Dirk C.C. LIPPENS

Anvers

Bart L.R. MAERSCHALCK

Mechelen

Bart L.R. MAERSCHALCK

Malines

Kaat E.Y. MARTENS

Gent

Kaat E.Y. MARTENS

Gand

Michiel MICHIELS

Mechelen

Michiel MICHIELS

Malines

Paulien H.M. MOREEL

Gent

Paulien H.M. MOREEL

Gand

Peter A. MUYS

Antwerpen

Peter A. MUYS

Anvers

Sanne M.A. PEETERS

Antwerpen

Sanne M.A. PEETERS

Anvers

Nick W. PIEPERS

Kortrijk

Nick W. PIEPERS

Courtrai

Jeroen RIJCKMANS

Leuven

Jeroen RIJCKMANS

Louvain

Katrien ROMBAUTS

Hasselt

Katrien ROMBAUTS

Hasselt

Frederik RUTTENS

Leuven

Frederik RUTTENS

Louvain

Tom G.A. SCHILDERMANS

Hasselt

Tom G.A. SCHILDERMANS

Hasselt

Dimitri A. SINNAEVE

Brugge

Dimitri A. SINNAEVE

Brugges

Evelien E. SOENEN

Roeselare

Evelien E. SOENEN

Roeselare

Eline M.S. SOENS

Vilvoorde

Eline M.S. SOENS

Vilvoorde

Michael THOENG

Leuven

Michael THOENG

Louvain

Nicky VAN ASTEN

Leuven

Nicky VAN ASTEN

Louvain

Tom A.C. VAN DE SOMPEL

Antwerpen

Tom A.C. VAN DE SOMPEL

Anvers

Anke VAN DE VONDEL

Sint-Niklaas

Anke VAN DE VONDEL

Sint-Niklaas

Marijke H.M. VAN DE WALLE

Mechelen

Marijke H.M. VAN DE WALLE

Malines

Greetje M. VAN DEN DRIESSCHE

Oudenaarde

Greetje M. VAN DEN DRIESSCHE

Oudenaarde

Bart J.M. VAN GENECHTEN

Leuven

Bart J.M. VAN GENECHTEN

Louvain

Lies M. VAN GOOLEN

Leuven

Lies M. VAN GOOLEN

Louvain

Annemie M.G. VAN HECKE

Brasschaat

Annemie M.G. VAN HECKE

Brasschaat

Stijn VAN HORENBEKE

Halle

Stijn VAN HORENBEKE

Halle

Annelies I. VANDENBERGH

Hasselt

Annelies I. VANDENBERGH

Hasselt

Connie L. VANDENBROELE

Brugge

Connie L. VANDENBROELE

Brugges

Annelies VANDENHAUTE

Aalst

Annelies VANDENHAUTE

Alost

Karen VANLERBERGHE

Antwerpen

Karen VANLERBERGHE

Anvers

Thibaut E.R. VERLEYE

Mechelen

Thibaut E.R. VERLEYE

Malines

Marilyn VERMEULEN

Brasschaat

Marilyn VERMEULEN

Brasschaat

Jonas VERVOORT

Antwerpen

Jonas VERVOORT

Anvers

Gert VOET

Leuven

Gert VOET

Louvain

Ann-Sophie WALLAYS

Kortrijk

Ann-Sophie WALLAYS

Courtrai

Joris WILLEMS

Turnhout

Joris WILLEMS

Turnhout

Caroline M.B. ZELDERLOO

Mechelen

Caroline M.B. ZELDERLOO

Malines

^