Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 september 2015

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de geneesheren-specialisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninkli

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022326
pub.
16/09/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de geneesheren-specialisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 11/09/2015 numac 2015022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2015 houdende ontslag en benoeming van een lid van de wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt de heer DEQUINZE, Benoît, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij de Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de geneesheren-specialisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, ter vervanging van de heer DEFLANDRE, Louis, overleden, wiens mandaat hij zal voleindigen.

^