Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 december 2011

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit, van 30 november 2011, wordt de heer VAN ELSACKER, Paul, geboren op 11 juni 1960, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2011, met als titel attaché in de klasse A2 op het Nederlan

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024358
pub.
21/12/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit, van 30 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011205392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011205341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen van de vijf dagen type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011204941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011204958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het sectoraal systeem van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 16/01/2012 numac 2011206297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de statuten van het « Kinderbijslagfonds van West-Henegouwen », vereniging zonder winstoogmerk type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011205318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de opheffing van het loonbarema van de jonge arbeiders type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011205331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de carenzdag sluiten, wordt de heer VAN ELSACKER, Paul, geboren op 11 juni 1960, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2011, met als titel attaché in de klasse A2 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

^