Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 mei 2010

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt Mevr. Anne Dassy benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Regionale Diensten, met ingang van 1 maart 2010.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2010000268
pub.
17/05/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt Mevr. Anne Dassy benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Regionale Diensten, met ingang van 1 maart 2010.

^