Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 april 2009

Rijksdienst voor pensioenen. - Beheerscomité Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 14 april 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2009, wordt de heer Nollet, Michel, benoemd tot voorzitter van het Beheerscomité va

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022207
pub.
23/04/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksdienst voor pensioenen. - Beheerscomité Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 14 april 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2009, wordt de heer Nollet, Michel, benoemd tot voorzitter van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen.

^