Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 januari 2009

Carriere Hoofdbestuur. - Vaste benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 en met ingang van 1 augustus 2008 wordt Mevr. Jozefien Van Damme, attaché, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 in de Nederlandse taalrol, in de vakri Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 en met ingang van 1 augustus 2008 wordt de heer Al(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2008015207
pub.
15/01/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carriere Hoofdbestuur. - Vaste benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 en met ingang van 1 augustus 2008 wordt Mevr. Jozefien Van Damme, attaché, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 in de Nederlandse taalrol, in de vakrichting « Internationale Relaties » bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 en met ingang van 1 augustus 2008 wordt de heer Alain Baetens, attaché, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 in de Nederlandse taalrol, in de vakrichting « Internationale Relaties » bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 en met ingang van 1 augustus 2008 wordt de heer Johan Van Hove, attaché, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 in de Nederlandse taalrol, in de vakrichting « Algemeen Beheer » bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2008 en met ingang van 1 september 2008 wordt Mevr. Lutgarde Colen, attaché, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 in de Nederlandse taalrol, in de vakrichting « Bevolking en Veiligheid » bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

^