Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 maart 2005

Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk belsuit van 4 oktober 2004 werd met ingang van deze datum benoemd : Orde van Leopold II Commandeur De heer André Dherte, Aat. Bij koninklijke besluiten van 20 oktober 200 Leopoldsorde Ridder De heer Marcel Schellekens, Kapellen; De heer Herman Vervoort, Brassch(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011084
pub.
09/03/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk belsuit van 4 oktober 2004 werd met ingang van deze datum benoemd : Orde van Leopold II Commandeur De heer André Dherte, Aat.

Bij koninklijke besluiten van 20 oktober 2004 werden met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Ridder De heer Marcel Schellekens, Kapellen;

De heer Herman Vervoort, Brasschaat.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Officier De heer François Floré, Meer (Hoogstraten).

Bij koninklijke besluiten van 10 november 2004 werden met ingang van deze datum bevorderd : Orde van Leopold II Grootofficier De heer Paul Buysse, baron, Knokke-Heist.

Commandeur De heer Alfons De Vadder, Bonheiden.

Bij koninklijk besluit van 17 november 2004 werd met ingang van deze datum benoemd : Orde van Leopold II Officier De heer Gustaaf De Gendt, Baasrode (Dendermonde).

Bij koninklijke besluiten van 6 december 2004 werden met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Officier De heer Frans Delmote, Wortegem-Petegem.

Ridder De heer Frank Delmote, Wortegem-Petegem.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Officier De heer Philippe Kodeck, Eghezée.

Bij koninklijk besluit van 27 december 2004 werd met ingang van deze datum bevorderd : Leopoldsorde Grootofficier De heer Albert Frère, baron, Gerpinnes.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2005 werd met ingang van deze datum bevorderd : Kroonorde Officier De heer Jan Bouckaert, Rumbeke (Roeselare);

De heer Michiel Bouckaert, Rumbeke (Roeselare).B bij koninklijk besluit van 26 januari 2005 werd met ingang van deze datum benoemd.

Leopoldsorde Officier De heer Jean-Pierre Hansen, Kraainem;

De heer Emmanuel van Innis, Brussel.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

^