Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 oktober 2003

Algemeen Secretariaat. - Dienst Nationale Orden. - Algemene directie Hulpverlening aan de jeugd. - Gecontingenteerde eretekens. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2003 : - wordt bevorderd tot Ridder in de Kroonor De heer Vermeiren, Albert Constant François, Eerste Ondervoorzitter van het « OEuvre royale les Ber(...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap
numac
2003029479
pub.
10/10/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Algemeen Secretariaat. - Dienst Nationale Orden. - Algemene directie Hulpverlening aan de jeugd. - Gecontingenteerde eretekens. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2003 : - wordt bevorderd tot Ridder in de Kroonorde : De heer Vermeiren, Albert Constant François, Eerste Ondervoorzitter van het « OEuvre royale les Berceaux Princesse Paola », te 1000 Brussel.

Hij zal vanaf deze dag rang in de orde innemen als titularis van dit nieuwe ereteken; - wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde : De heer Fournier, Jean Edgard Edouard, Ondervoorzitter van het « OEuvre royale les Berceaux Princesse Paola », te 1000 Brussel.

Hij zal rang in de orde innemen vanaf deze dag.

^