Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 september 1999

Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 februari 1999 wordt Mevr. Marinello, Martine, met ingang van 1 november 1998, in vast dienstverband benoemd tot de graad van apotheker bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. De datum van ranginneming voor bevordering tot een hogere graad wordt bepaald op 1 november 1997.

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022264
pub.
18/09/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 februari 1999 wordt Mevr. Marinello, Martine, met ingang van 1 november 1998, in vast dienstverband benoemd tot de graad van apotheker bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Buitendiensten.

De datum van ranginneming voor bevordering tot een hogere graad wordt bepaald op 1 november 1997.

Bij koninklijk besluit van 15 februari 1999 wordt Dr. Huyghebaert, Dirk, met ingang van 1 december 1998, in vast dienstverband benoemd tot geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Buitendiensten De datum van ranginneming voor bevordering tot een hogere graad wordt bepaald op 1 december 1997.

Bij koninklijk besluit van 10 maart 1999 wordt Mevr. Marin, Christine, met ingang van 1 december 1998, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van gezondheidsinspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Hoofdbestuur.

De datum van ranginneming voor bevordering tot een hogere graad wordt bepaald op 1 december 1997.

Bij koninklijk besluit van 25 mei 1999 wordt de heer Dockx, Yves, met ingang van 1 februari 1999, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

De datum van ranginneming voor bevordering tot een hogere graad wordt bepaald op 1 februari 1998.

^