Etaamb.openjustice.be
Arrest
gepubliceerd op 24 november 2008

Arresten Raad van State. - Gewestplannen Gewestplan Antwerpen en gewestplan Mechelen. - Arrest van de Raad van State Bij arrest nummer 182.228 van 22 april 2008 vernietigt de Raad van State het besluit van de Vlaamse regering van 26 mei Het beroep wordt voor het overige verworpen. Gewestplan Limburgs Maasland. - Arrest van de(...)

bron
vlaamse overheid
numac
2008204131
pub.
24/11/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


Arresten Raad van State. - Gewestplannen Gewestplan Antwerpen en gewestplan Mechelen. - Arrest van de Raad van State Bij arrest nummer 182.228 van 22 april 2008 vernietigt de Raad van State het besluit van de Vlaamse regering van 26 mei 2000 houdende definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Mechelen op het grondgebied van de gemeenten Duffel, Lier, Mechelen en Willebroek, in zoverre het betrekking heeft op het tracé van de leidingstraat ten behoeve van een hoofdtransportleiding op het grondgebied van de gemeente Duffel, tussen de Lintsesteenweg en de Notmeir.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

Gewestplan Limburgs Maasland. - Arrest van de Raad van State Bij arrest nr. 168.555 van 6 maart 2007 vernietigt de Raad van State het besluit van 1 december 1993 van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een gedeelte van het gewestplan Limburgs Maasland op het grondgebied van de gemeenten Dilsen-Stokkem en Maasmechelen ter plaatse "Teutelberg, Vierveld en Vuchterbosheide".

^