Etaamb.openjustice.be
Arrest Van De Raad Van State
gepubliceerd op 09 februari 2004

Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 126.152 van 8 december 2003 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 8 december 1999, waarbij de heer Calliauw, Peter, wordt benoemd tot notaris ter standplaats Gent, vernietigd.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009091
pub.
09/02/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 126.152 van 8 december 2003 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 8 december 1999, waarbij de heer Calliauw, Peter, wordt benoemd tot notaris ter standplaats Gent, vernietigd.

^