Etaamb.openjustice.be
Arrest van 05 augustus 2020
gepubliceerd op 13 augustus 2020

Besluit van het afdelingshoofd tot wijziging van bijlage 1 bij het besluit van de secretaris-generaal van 8 april 2019 betreffende de vaststelling van de termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassen en de termijnen voor het inzenden van het bij de aanvraag behorende proefmateriaal

bron
vlaamse overheid
numac
2020042700
pub.
13/08/2020
prom.
05/08/2020
ELI
eli/besluit/2020/08/05/2020042700/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


5 AUGUSTUS 2020. - Besluit van het afdelingshoofd tot wijziging van bijlage 1 bij het besluit van de secretaris-generaal van 8 april 2019 betreffende de vaststelling van de termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassen en de termijnen voor het inzenden van het bij de aanvraag behorende proefmateriaal


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, a) en b); - het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008036255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen sluiten betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen, artikel 10, eerste lid; - het ministerieel besluit van 20 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010035175 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen sluiten tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen, artikel 2, vijfde lid; - Besluit van de secretaris-generaal van 24 maart 2017 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij, artikel 45/19, HET AFDELINGSHOOFD VAN DE AFDELING INKOMENSSTEUN VAN HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ BESLUIT:

Artikel 1.Bijlage 1 bij het besluit van de secretaris-generaal van 8 april 2019 betreffende de vaststelling van de termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassen en de termijnen voor het inzenden van het bij de aanvraag behorende proefmateriaal wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Brussel, 5 augustus 2020.

Het afdelingshoofd van de afdeling Inkomenssteun van het Departement Landbouw en Visserij, J. DE SMEDT

Bijlage bij het besluit van het afdelingshoofd tot wijziging van bijlage 1 bij het besluit van de secretaris-generaal van 8 april 2019 betreffende de vaststelling van de termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassen en de termijnen voor het inzenden van het bij de aanvraag behorende proefmateriaal Bijlage 1 bij het besluit van de secretaris-generaal van 8 april 2019 betreffende de vaststelling van de termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassen en de termijnen voor het inzenden van het bij de aanvraag behorende proefmateriaal Bijlage 1 : Overzicht van termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassen en de termijnen voor het inzenden van het bij de aanvraag behorende proefmateriaal

Uiterste termijn voor indiening van de aanvraag (3)

Uiterste termijn voor inzending van het proef-materiaal voor het OHB-onderzoek

Uiterste termijn voor inzending van het proef-materiaal voor het CGW-onderzoek

Bieten


Beta vulgaris L.

voederbieten

15/01

(1)

28/02

Beta vulgaris L.

suikerbieten

15/01

(1)

15/02


Voedergewassen


Grassen


Agrostis spp.

struisgrassen

01/01

(1)

(4)

Dactylis glomerata L.

kropaar

01/01

(1)

(4)

Festuca arundinacea Schreber

rietzwenkgras

01/01

(1)

15/03

Festuca ovina L.

schapengras

01/01

(1)

(4)

Festuca pratensis Hudson

beemdlangbloem

01/01

(1)

(4)

Festuca rubra L.

roodzwenkgras

01/01

(1)

(4)

Lolium x boucheanum Kunth

gekruist raaigras

01/01

(1)

15/03

Lolium multiflorum Lam. - Spp. alternativum

Westerwolds raaigras

01/01

(1)

(4)

Lolium multiflorum Lam. - Spp. non alternativum

Italiaans raaigras

01/01

(1)

15/03

Lolium perenne L. Engels raaigras

01/01

(1)

15/03

Phleum nodosum L.

kleine timothee

01/01

(1)

(4)

Phleum pratense L.

timothee

01/01

(1)

15/03

Poa pratensis L.

veldbeemdgras

01/01

(1)

(4)

X Festulolium

Festulolium

01/01

(1)

15/03


Vlinderbloemigen


Lupinus albus L.

gele lupine

01/12

(1)

01/02

Medicago sativa L.

luzerne

15/11

(1)

01/02

Pisum sativum L. (partim)

voedererwt

01/12

(1)

01/02

Trifolium pratense L.

rode klaver

01/01

(1)

01/02

Trifolium repens L.

witte klaver

01/01

(1)

01/02

Vicia faba L. (partim)

veldboon

01/01

(1)

01/02

Vicia sativa L.

wikke

01/12

(1)

01/02


Kruisbloemigen


Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. Var. medullosa Thell. + var. viridis L.

mergkool

01/01

(1)

01/03

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

bladrammenas

01/12

(1)

01/06


Ruwbladigen


Phacelia

Facelia

01/12

(1)

01/02

Oliehoudende planten en vezelgewassen


Kruisbloemigen


Brassica napus L. (partim)

winterkoolzaad voor oliewinning

15/07

(1)

01/08

Brassica napus L. (partim)

voederwinter-koolzaad

15/07

(1)

15/07

Brassica napus L. (partim)

zomerkoolzaad voor oliewinning

01/12

(1)

01/03

Brassica napus L. (partim)

voederzomer-koolzaad

01/12

(1)

01/03

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

raapzaad en stoppelknol

01/01

(1)

01/03

Glycine max (L.) Merr.

soja

15/01

(1)

01/03

Sinapis alba L.

gele mosterd

01/12

(1)

01/03


Vlasfamilie


Linum usitatissimum L.

vlas

15/12

(1)

15/01


Graangewassen


Avena sativa L. - Forma aestiva

zomerhaver

15/11

(1)

01/02

Avena sativa L. - Forma hibernalis

winterhaver

20/08

(1)

20/09

Hordeum vulgare L. - Forma aestiva

zomergerst

01/12

(1)

01/02

Hordeum vulgare L. - Forma hibernalis

wintergerst

01/09

(1)

10/09

Secale cereale L. - Forma aestiva

zomerrogge

01/12

(1)

01/02

Secale cereale L. - Forma hibernalis

winterrogge

20/08

(1)

20/09

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - Forma aestiva

zomertarwe

01/12

(1)

01/02

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - Forma hibernalis

wintertarwe

15/09

(1)

20/09

Triticum spelta L. - Forma aestiva

zomerspelt

01/12

(1)

01/02

Triticum spelta L. - Forma hibernalis

winterspelt

15/09

(1)

20/09

x Triticosecale Wittm. - Forma aestiva

zomertriticale

01/12

(1)

01/02

x Triticosecale Wittm. - Forma hibernalis

wintertriticale

15/09

(1)

20/09

Zea mays L.

maïs

15/01

(1)

01/03


Solanum tuberosum

aardappelen

01/11

(1)

15/01


Cichorium intybus L. var. sativum

cichorei

01/02

(1)

15/02

Andere soorten

(2)

(1)

Idem datum inzending OHB-proef-materiaal


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van het afdelingshoofd van 5 augustus 2020 tot wijziging van bijlage 1 bij het besluit van de secretaris-generaal van 8 april 2019 betreffende de vaststelling van de termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassen en de termijnen voor het inzenden van het bij de aanvraag behorende proefmateriaal.

Brussel, 5 augustus 2020.

Het afdelingshoofd van de afdeling Inkomenssteun van het Departement voor Landbouw en Visserij, J. DE SMEDT _______ Nota's (1) Zie data CPVO (2) Tien werkdagen vóór de uiterste inzendingsdatum van de aanvraag voor het OHB-onderzoek (3) Indien de aanvrager het OHB-onderzoek wil laten uitvoeren door een onderzoeksinstelling die een uiterste inzendingsdatum van de aanvraag voor het OHB-onderzoek heeft die vroeger valt dan de in bijlage 1 vermelde uiterste termijn voor indiening van de aanvraag, dan is het de verantwoordelijkheid van de aanvrager om deze aanvraag ten laatste een week voor de uiterste inzendingsdatum van de aanvraag voor het OHB-onderzoek aan het Departement Landbouw en Visserij te bezorgen. (4) Datum op te vragen bij de CGW-instelling

^