Etaamb.openjustice.be
Agenda Van De Plenaire Vergaderingen
gepubliceerd op 10 december 2009

Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 11 december 2009, om 9 u. 30 m. en om 14. u. 30 m. (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingneming. -Voorstel van resolutie (v(...) 2. Ontwerpen van ordonnantie en van verordening. - Ontwerp van ordonnantie houdende de aanpassin(...)

bron
brussels hoofdstedelijk parlement
numac
2009020063
pub.
10/12/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT


Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 11 december 2009, om 9 u. 30 m. en om 14. u. 30 m. (De vergadering zal verlengd worden) (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingneming. -Voorstel van resolutie (van de heren Vincent De Wolf en Didier Gosuin) om het Brussels Hoofdstedelijk Parlement op de tweede woensdag van september bijeen te roepen. 2. Ontwerpen van ordonnantie en van verordening. - Ontwerp van ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2009. - Ontwerp van ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2009. - Ontwerp van verordening houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2009. - Ontwerp van verordening houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2009. - Ontwerp van ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2010. - Ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2010. - Ontwerp van verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2010. - Ontwerp van verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2010.

Rapporteurs : Mevr. Barbara Trachte en de heer Didier Gosuin.

Samengevoegde bespreking. 3. Begrotingen van het Parlement. - Voorstel van aanpassing van de begroting van het Parlement voor het begrotingsjaar 2009. - Voorstel van begroting van het Parlement voor het begrotingsjaar 2010.

Rapporteur : N. Bespreking. 4. Mondelinge vragen. (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de goedkeuring van het besluit tot uitvoering van de ordonnantie van 6 maart 2008 houdende omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de invraagstelling door de MIVB van heffingen die veel opbrengen voor de gemeenten ». (*) - Mondelinge vraag (nr. 23) van de heer Didier Gosuin aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de inkomsten uit het akkoord om de informatie die door de besturen wordt opgeslagen te hergebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden ». (*) - Mondelinge vraag van Mevr. Béatrice Fraiteur aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de omvang van de ministeriële kabinetten ». (*) - Mondelinge vraag van Mevr. Fatoumata Sidibe aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de dienstwagens bij de gemeentebesturen ». (*) - Mondelinge vraag van Mevr. Caroline Persoons aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de kostprijs en de termijn voor de afgifte van de administratieve stukken in de 19 Brusselse gemeenten ». (*) - Mondelinge vraag van Mevr. Caroline Persoons aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de gemeentebesturen - personeel ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan Mevr. Brigitte Grouwels, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, betreffende « de invraagstelling door de MIVB van heffingen die veel opbrengen voor de gemeenten ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan Mevr. Brigitte Grouwels, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, betreffende « de inkomsten uit het akkoord om de informatie die door de besturen wordt opgeslagen te hergebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan Mevr. Brigitte Grouwels, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, betreffende « de concrete gevolgen op het vlak van de dienstverlening van de MIVB en de gevolgen van de besparingen die worden geëist en die het resultaat zijn van het slechte beheer van de voorganger van de Minister ». (*) - Mondelinge vraag van Mevr. Gisèle Mandaila aan Mevr. Brigitte Grouwels, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, betreffende « de fontein op het Sint-Pietersplein in Etterbeek ». (*) - Mondelinge vraag van Mevr. Gisèle Mandaila aan Mevr. Brigitte Grouwels, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, betreffende « de stilstaande bussen met draaiende motor ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan de heer Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, betreffende « de 'Business Route 2018 for Metropolitan Brussels', de vaststellingen in verband met de arbeidsmarkt in de BMR ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Serge de Patoul aan de heer Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, betreffende « het vereist profiel voor Actiris Vorst ». 5. Dringende vragen (**).6. Naamstemmingen (***) : - over de afgehandelde ontwerpen van ordonnantie en van verordening; - over de afgehandelde begrotingen van het Parlement; - over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van Mevr.

Fatiha Saïdi tot de heer Bruno De Lille, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Mobiliteit, Openbaar Ambt, Gelijke Kansen en Administratieve vereenvoudiging, betreffende « de evaluatie, de eventuele uitbreiding en de vereenvoudiging van 'Villo' », en de toegevoegde interpellatie van Mevr. Cécile Jodogne betreffende « de invoering van een fietsverhuursysteem Villo ! ».

Nota's (*) Schriftelijke vragen waarop nog niet werd geantwoord. (**) Om 14 u. 30 m. (***) Vanaf 20 uur.

^