Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 16 september 2015

Werving. - Resultaat Vergelijkende selectie van **** ****-begeleiders De vergelijkende selectie van **** ****-begeleiders (niveau ****) voor de Dienst Vreemdelingenzaken - **** ****(...) Er zijn 42 geslaagden. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ****(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2015204219
pub.
16/09/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

**** - **** VAN DE FEDERALE OVERHEID


Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** ****-begeleiders **** vergelijkende selectie van **** ****-begeleiders (****/****) (niveau ****) voor de **** Vreemdelingenzaken - **** **** **** (****15020) werd afgesloten op 10 augustus 2015.

Er zijn 42 geslaagden.

Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 2 geslaagden.

^