Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 05 oktober 2015

Bijzondere werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2016 1. In 2016 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma van universitair 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 05 oktober 2015 en gebeurt bij voorkeur (...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2015007244
pub.
05/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Bijzondere werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2016 1. In 2016 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma van universitair onderwijs of van het hogere onderwijs van het lange type, of van een minstens gelijkwaardig niveau voor de ****, de ****, de Marine en de **** Dienst.2. **** ****.De inschrijving is mogelijk vanaf 05 oktober 2015 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk. ****. De inschrijvingen worden afgesloten op 16 juni 2016.**** de kandidaat-beroepsofficieren artsen worden de inschrijvingen op 28 april 2016 afgesloten. ****. De voorwaarden tot deelname aan de wedstrijd, de **** en de vakken van de wedstrijd kunnen worden bekomen bij de ****, op het **** Nummer 0800/33348 of via ****.****.****/****/vacature. 3. Programma van de proeven en examens ****.De geneeskundige onderzoeken, de gemeenschappelijke proef inzake fysieke conditie en de psychotechnische proeven worden georganiseerd vanaf 05 oktober 2015. ****. De examens van taalkennis zullen plaatsvinden op 04 juli 2016 voor de sollicitanten van de twee **** in de **** Militaire School.(1) Het examen over de grondige kennis van, naar de keuze van de sollicitant, de ****, de **** of de **** taal is schriftelijk.**** de beoordeling wordt rekening gehouden met de inhoud, de stijl, de spelling en de presentatie van het werk. (2) Het examen over de elementaire kennis van één van deze talen waarin de grondige kennis niet werd ondervraagd, is schriftelijk.****. Een gestructureerd interview voor een examencommissie met het oog op de beoordeling van zijn geschiktheid voor het uitoefenen van de toekomstige functies waarvoor hij wordt aangeworven, wordt georganiseerd van 05 september 2016 tot 16 september 2016.**** de kandidaat-beroepsofficieren artsen, zal het interview plaatsvinden van 05 juli 2016 tot 13 juli 2016. ****. De geslaagde en batig gerangschikte kandidaten zullen worden toegelaten op 07 november 2016.**** de kandidaat-beroepsofficieren geneesheer eerste lijn, is de inlijving voorzien op 16 augustus 2016. 4. Vacatures Onder voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het departement Defensie en/of van veranderingen in de behoeften van de organisatie, is het aantal **** plaatsen als volgt bepaald:

**** de **** ****/Aantal vacatures

****

****

**** ****/of ****

****/Totaal

0

6

6

12


**** afkortingen **** = van het **** **** **** = van het **** **** **** of **** = van het **** **** of van het **** ****, geen **** werd gespecificeerd. De onderstaande tabel herneemt de **** vacatures per ****:

**** **** /Landmacht

**** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** Chemicus

**** ****/Luchtmacht

**** CIS

Marine

**** **** **** **** **** **** **** Materiaal

**** **** **** Dienst

Dentiste **** **** **** **** **** eerste lijn **** Spécialiste **** tweede lijn **** ****


**** zoals hieronder bepaald:

Spécialité/Etudes Specialiteit/Studies

**** **** **** diploma

**** **** **** **** **** ****

**** ****'**** **** ingénieur **** **** ingénieur **** **** **** van een diploma industrieel of burgerlijk ingenieur Bouwkunde

**** **** **** **** **** ****

**** ****'**** **** ingénieur **** **** ingénieur **** **** **** van een diploma industrieel of burgerlijk ingenieur ****

**** **** **** Chemicus

**** ****'**** master en **** **** van een master in de chemie

**** CIS **** CIS

**** ****'**** master en **** **** en **** **** **** **** **** van een master industriële wetenschappen in **** of elektronica ****

**** **** **** **** **** **** **** Materiaal

**** ****'**** master en **** **** en ****, en **** **** ****.

Titularis van een master industriële wetenschappen, mogelijke afstudeerrichting: ****, elektrotechniek of elektronica.

Dentiste Tandarts

**** ****'**** **** **** particulier de dentiste **** **** **** ****'Art. 3 de ****'AR **** 25 **** 1991 **** la **** des **** **** **** réservés **** **** de ****'art ****, en **** **** ****'art **** **** van een bijzondere **** van algemeen tandarts overeenkomstig het Art. 3 van het **** van 25 november 1991, houdende de lijst van bijzondere **** voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde.

**** ****

Master en **** de la **** et **** **** in de **** en ****.

**** **** eerste lijn

**** ****'**** **** **** de **** en ****, chirurgie et **** **** **** **** **** de **** **** **** ****'AR **** 25 **** 1991 **** la **** des **** **** **** réservés **** **** de ****'art ****, en **** **** ****'art ****.

Titularis van een wettelijk diploma in de genees-, heel- en verloskunde of van de academische graad arts overeenkomstig het **** van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere **** voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde.

**** spécialiste **** tweede lijn

**** ****'**** **** **** particulier de **** spécialiste en **** **** **** **** ****'Art. 1 de ****'AR **** 25 **** 1991 **** la **** des **** **** **** réservés **** **** de ****'art ****, en **** **** ****'art ****, **** par ****'AR **** 17 **** 2005.

Titularis van een bijzondere **** van geneesheer specialist in de acute geneeskunde overeenkomstig het Art. 1 van het **** van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere **** voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, gewijzigd door het **** van 17 februari 2005.

****/Of **** : Master en **** de **** **** ****'**** **** **** particulier en **** **** **** **** **** ****'Art. 1 de ****'AR **** 25 **** 1991 **** la **** des **** **** **** réservés **** **** de ****'art ****, en **** **** ****'art ****.

Minimaal : Master in de **** **** voorkeur : Titularis van een bijzondere **** van geneesheer specialist in de **** overeenkomstig het Art. 1 van het **** van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere **** voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde ****/Of **** ****'**** **** **** particulier de **** spécialiste en chirurgie **** **** ****'Art. 1 de ****'AR **** 25 **** 1991 **** la **** des **** **** **** réservés **** **** de ****'art ****, en **** **** ****'art **** **** van een bijzondere **** van geneesheer specialist in de heelkunde overeenkomstig het Art. 1 van het **** van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere **** voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde ****/Of **** ****'**** **** **** particulier de **** spécialiste en **** ****'**** **** **** ****'Art. 2 de ****'AR **** 25 **** 1991 **** la **** des **** **** **** réservés **** **** de ****'art ****, en **** **** ****'art **** **** van een bijzondere **** van geneesheer specialist in de **** overeenkomstig het Art. 2 van het **** van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere **** voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, gewijzigd door het **** van 17 februari 2005.

****/Of **** ****'**** **** **** particulier de **** spécialiste en anesthésie-**** **** **** ****'Art. 1 de ****'AR **** 25 **** 1991 **** la **** des **** **** **** réservés **** **** de ****'art ****, en **** **** ****'art **** **** van een bijzondere **** van geneesheer specialist in de anesthesie-reanimatie overeenkomstig het **** van 25 november 1991, houdende de lijst van bijzondere **** voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde.

**** ****

Master en **** **** et **** **** **** **** de **** (26 **** de stage ****) Master in de farmaceutische wetenschappen en houder van de wettelijke titel van apotheker (26 weken officinaal stage)


Opmerking :**** alle **** vacatures, moet de sollicitant houder zijn van een master of van een gelijkwaardig diploma of getuigschrift. Een hoger diploma is eveneens toegelaten maar om de rechten en de verplichtingen te bepalen wordt er met het vereiste diploma rekening gehouden. 5. **** aanpassingen van de niet toegekende plaatsen **** chef van de Sectie Rekrutering en **** van de **** **** **** **** past, indien nodig, de vacatures per functie aan op basis van de **** en organiseert de transfers in functie van de uitgedrukte behoeften.

^