Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 05 oktober 2015

Aanvullende werving **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2016 1. In 2016 wordt een **** van kandidaat-beroepsofficieren voor de aanvullende werving georganiseerd voor de Medische Dienst. 2. **** **** hieraan te kunnen deelnemen, moeten de sollicitanten artsen en tandartsen in het bezit zijn van (...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2015007240
pub.
05/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Aanvullende werving **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2016 1. In 2016 wordt een **** van kandidaat-beroepsofficieren voor de aanvullende werving georganiseerd voor de **** Dienst.2. **** **** hieraan te kunnen deelnemen, moeten de sollicitanten artsen en tandartsen in het bezit zijn van een getuigschrift van het slagen van hun eerste of tweede jaar bachelor in deze vormingen.3. **** ****.De inschrijving is mogelijk vanaf 05 oktober 2015 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk. ****. De inschrijvingen worden afgesloten op 28 april 2016.****. De voorwaarden tot deelname aan de wedstrijd, de **** en de vakken van de wedstrijd kunnen worden bekomen bij de ****, op het Groen **** 0800/33348 of via ****.****.****/****/vacature. 4. Programma van de proeven en examens ****.De geneeskundige onderzoeken, de gemeenschappelijke proef van fysieke conditie en de psychotechnische proeven worden georganiseerd vanaf 05 oktober 2015. ****. De examens van taalkennis zullen plaatsvinden op 4 juli 2016 in de **** Militaire School voor de sollicitanten van de twee ****.(1) Het examen over de grondige kennis van, naar de keuze van de sollicitant, de ****, de **** of de **** taal is schriftelijk.**** de beoordeling wordt rekening gehouden met de inhoud, de stijl, de spelling en de presentatie van het werk. (2) Het examen over de elementaire kennis van één van deze talen waarin de grondige kennis niet werd ondervraagd, is schriftelijk.****. **** de sollicitanten die solliciteren naar een functie die bij de medisch technische functies hoort, wordt een motivatie-interview voor een examencommissie georganiseerd van 5 juli 2016 tot 13 juli 2016.****. De geslaagde en batig gerangschikte sollicitanten zullen worden toegelaten op 16 augustus 2016.5. Vacatures Onder voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het departement Defensie en/of van veranderingen in de behoeften van de organisatie, is het aantal **** plaatsen als volgt bepaald :

**** de **** ****/Aantal vacatures

****

****

****/Totaal

2

2

4


**** afkortingen **** = van het **** **** **** = van het **** **** **** onderstaande tabel herneemt de **** vacatures per **** :

**** ****/**** Dienst

**** Dentiste (****) Officier **** (****)

**** **** (****+****) Officier **** (****+****)

**** **** (****) **** Apotheker (****)


6.**** aanpassingen van de niet toegekende plaatsen **** chef van de Sectie Rekrutering en **** van de **** Directie **** **** past, indien nodig, de vacatures per functie aan op basis van de **** en organiseert de transfers in functie van de uitgedrukte behoeften.

^