Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 05 oktober 2015

Normale werving **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2016 1. In 2016 wordt een **** van kandidaat-beroepsofficieren voor de volgende **** georganiseerd : ****. Koninklijke Militaire ****, **** ****. Koninklijke Militaire ****, afdeling Sociale en Militaire Wetenschappen. ****. Kandidaat-****(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2015007239
pub.
05/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Normale werving **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2016 1. In 2016 wordt een **** van kandidaat-beroepsofficieren voor de volgende **** georganiseerd : ****.Koninklijke **** School, **** afdeling. ****. Koninklijke **** ****, afdeling **** en **** Wetenschappen.****. Kandidaat-beroepsofficieren die opgeleid worden in de **** **** en in een **** Hogeschool.****. Kandidaat-beroepsofficieren in de geneeskunde en in de tandheelkunde in universiteiten.2. **** ****.De inschrijving is mogelijk vanaf 12 oktober 2015 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk. ****. De inschrijvingen worden afgesloten : - Normale werving (exclusief sollicitant piloot) op 28 april 2016. - Normale werving sollicitant piloot op 07 april 2016. ****. De voorwaarden tot deelname aan de wedstrijd, de **** en de vakken van de wedstrijd kunnen worden bekomen bij de ****, op het **** **** 0800/33348 of via ****.****.****/****/vacature. 3. Programma van de proeven en examens ****.De geneeskundige onderzoeken, de gemeenschappelijke proef inzake fysieke conditie en de psychotechnische proeven worden georganiseerd vanaf 12 oktober 2015. ****. **** examens van taalkennis zullen plaatsvinden in de **** Militaire **** op 29 juni 2016 voor de sollicitanten van het **** **** en op 28 juni 2016 voor de sollicitanten van het **** ****.(1) **** examen over de grondige kennis van, naar de keuze van de sollicitant, de ****, de **** of de **** taal is schriftelijk.**** de beoordeling wordt rekening gehouden met de inhoud, de stijl, de spelling en de presentatie van het werk. (2) **** examen over de elementaire kennis van één van deze talen waarin de grondige kennis niet werd ondervraagd, is schriftelijk.****. **** examen wiskunde is schriftelijk en bestaat uit : (1) Een gemeenschappelijk gedeelte dat betrekking heeft op het programma van het algemeen secundair onderwijs waarin drie uren wiskunde per week gegeven wordt in de laatste twee jaren.Dit gemeenschappelijke gedeelte zal plaatsvinden in de **** Militaire **** op 28 juni 2016 voor de sollicitanten van het **** **** en op 29 juni 2016 voor de sollicitanten van het **** ****. (2) **** bijkomend onderdeel voor de sollicitanten voor de polytechnische afdeling dat betrekking heeft op het programma van het algemeen secundair onderwijs waarin zes uren wiskunde per week gegeven wordt de laatste twee jaren.**** bijkomende onderdeel zal plaatsvinden in de **** Militaire **** op 30 juni 2016 voor de sollicitanten van de twee ****.

**** examens wiskunde kunnen voor alle sollicitanten de volgende vakken omvatten : algebra, analyse, meetkunde, driehoeksmeting, numeriek rekenen en daarenboven voor de kandidaten voor de polytechnische afdeling : analytische meetkunde. ****. Een motivatie interview voor een examencommissie wordt van 5 juli 2016 tot 13 juli 2016 georganiseerd in **** voor alle sollicitanten naar een functie die bij de medisch technische functies hoort (zowel van het **** als van het **** ****).****. De geslaagde en batig gerangschikte sollicitanten zullen worden toegelaten op 16 augustus 2016.De sollicitant naar een medisch technische functie die slaagt in de tweede **** (**** ****) (****.****.****. minimum 50 % halen op de wetenschappelijke vakken) of de **** (**** ****) zal toegelaten worden op 12 september 2016. 4. Vacatures Onder voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het departement **** en/of van veranderingen in de behoeften van de organisatie, is het aantal **** plaatsen als volgt bepaald :

**** de **** ****/Aantal vacatures

****

****

****/Totaal

36

50

86


**** afkortingen : **** = van het **** **** **** = van het **** **** **** onderstaande tabel herneemt de **** functies per **** :

****

Officier, **** **** **** et **** ****, Afdeling sociale en militaire wetenschappen

Officier, **** **** ****, Afdeling polytechniek

**** ****/Luchtmacht

**** ****, **** **** **** et **** **** piloot, **** sociale en militaire wetenschappen **** ****, **** **** **** piloot, **** polytechniek

Marine

**** **** ****'**** **** de **** **** **** **** voor de **** Zeevaartschool in ****

**** **** **** **** ****, **** **** **** voor het technisch kader, Afdeling polytechniek

Officier pont, **** **** **** et **** **** officier, Afdeling sociale en militaire wetenschappen **** **** **** **** Industrieel ingenieur

**** ****/Medische ****

**** **** (1) Officier Geneesheer (1)

**** Dentiste (1) **** Tandarts (1)


(1) dient geslaagd te zijn in de **** (**** ****) of de **** (**** ****) 5.**** aanpassingen van de niet toegekende plaatsen **** chef van de **** **** van de **** **** **** Resources past, indien nodig, de vacatures per functie aan op basis van de **** en organiseert de transfers in functie van de uitgedrukte behoeften.

^