Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 05 oktober 2015

Normale werving. - **** van kandidaat-**** niveau **** niet-technisch in 2016 1. In 2016 wordt een **** van kandidaat-**** georganiseerd voor de **** niveau **** niet-technisch. 2. **** ****. **** inschrijving is mogelijk vanaf 05 oktober 2015 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk. (...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2015007236
pub.
05/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Normale werving. - **** van kandidaat-**** niveau **** niet-technisch in 2016 1. In 2016 wordt een **** van kandidaat-**** georganiseerd voor de **** niveau **** niet-technisch.2. **** ****.De inschrijving is mogelijk vanaf 05 oktober 2015 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk. ****. De inschrijvingen worden afgesloten op 28 april 2016.****. De inschrijvingen ****, air **** support, duiker en meteoroloog Junior worden afgesloten op 07 april 2016. ****. De voorwaarden tot deelname aan de wedstrijd, de **** en de proeven en examens van de wedstrijd kunnen worden bekomen bij de ****, op het **** Nummer 0800/33348 of via ****.****.****/****/vacature. 3. Programma van de proeven en examens ****.De geneeskundige onderzoeken, de proeven inzake fysieke conditie en de psychotechnische proeven worden georganiseerd vanaf 05 oktober 2015. ****. De proeven **** (ENKEL voor de sollicitant kandidaat-onderofficier ****, air **** support en meteoroloog Junior) worden georganiseerd vanaf 12 oktober 2015 in de Dienst Onthaal en **** en omvatten een proef ****, onder de vorm van ****, die tot doel heeft na te gaan of de sollicitant een elementaire kennis heeft van deze taal.****. De geslaagde en batig gerangschikte sollicitanten zullen worden toegelaten op: (1) 16 augustus 2016 in de Koninklijke School voor Onderofficieren van **** voor de sollicitanten in de volgende specialiteit: ****, air **** support en meteoroloog Junior.(2) 7 november 2016 in de Koninklijke School voor Onderofficieren van **** voor de andere sollicitanten kandidaat-onderofficieren in niet-technische disciplines.4. Vacatures Onder voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het departement Defensie en/of van veranderingen in de behoeften van de organisatie, is het aantal **** plaatsen als volgt bepaald:

**** de **** ****/Aantal vacatures

****

****

****/Totaal

30

44

74


**** afkortingen **** = van het **** **** **** = van het **** **** **** onderstaande tabel herneemt de **** vacatures per ****:

**** ****

Landmacht

- Sous-officier Génie - **** de ****

- Onderofficier Genie - ****

- Sous-officier ****

- **** ****

- Sous-officier **** **** Commando

- **** **** **** Commando

- Sous-officier Génie - **** de ****

- Onderofficier Genie - ****

- Sous-officier **** **** **** **** (****)

- **** **** **** **** **** (****)

**** ****

Luchtmacht

- Sous-officier **** ****

- **** Air ****

- Sous-officier **** **** ****

- **** **** **** ****

- Sous-officier **** **** **** ****

- **** **** **** **** ****

- Sous-officier **** -**** Junior

- **** **** - **** Junior

Marine

Marine

- Sous-officier **** ****

- Onderofficier **** Dienst

- Sous-officier **** **** ****

- Onderofficier **** Dienst Duiker

- Sous-officier **** de la **** **** bord ****'**** ****

- Onderofficier Marine verbindingen aan boord van een schip

- Sous-officier Opérateur en **** sous-marine et de **** **** bord ****'**** ****

- Onderofficier Operator in ****- en **** aan boord van een schip

**** ****

**** dienst

- Sous-officier ambulancier

- **** ambulancier


5.**** aanpassingen van de niet toegekende vacatures **** chef van de Sectie Rekrutering en **** van de **** Directie **** **** past, indien nodig, de vacatures per functie aan op basis van de **** en organiseert de transfers in functie van de uitgedrukte behoeften.

^