Etaamb.openjustice.be
M.B. Index des textes promulgués le 2 janvier 2020

Accès rapide:

document

type document prom. 02/01/2020 pub. 15/01/2020 numac 2020040003 source region de bruxelles-capitale Leefmilieu Brussel. - Bericht. - Indexering van het bedrag van de belasting op het verbranden van afvalstoffen vastgelegd door artikel 40 van de Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen
^