Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 oktober 2022

Extern plaatsvervangend bijzitter voor de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie Bij ministerieel besluit van 13 juli 2022 wordt het mandaat van de heer Claude GILLARD, als extern plaatsvervangend bijzitter voor de Frans Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 5 augustus 2022.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2022021162
pub.
19/10/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Extern plaatsvervangend bijzitter voor de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie Bij ministerieel besluit van 13 juli 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/07/2022 pub. 20/07/2022 numac 2022015417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/07/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022015603 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/07/2022 pub. 20/07/2022 numac 2022015415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 13/07/2022 pub. 14/10/2022 numac 2022015593 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Corentin DUSSART in de hoedanigheid van eerste Attaché type ministerieel besluit prom. 13/07/2022 pub. 20/07/2022 numac 2022015414 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten sluiten wordt het mandaat van de heer Claude GILLARD, als extern plaatsvervangend bijzitter voor de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie, hernieuwd voor een termijn van twee jaar.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 5 augustus 2022.

^