Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 06 augustus 2019

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, tit Bij ministerieel besluit van 30 juli 2019 is de bvba Asbest Cleaning Services, Tunnelstraat 51 te 3(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019203620
pub.
06/08/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Algemene Directie Humanisering van de Arbeid erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, titel 4, Erkenning van asbestverwijderaars van de codex over het welzijn op het werk Bij ministerieel besluit van 30 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014254 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 30/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014256 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen type ministerieel besluit prom. 30/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014279 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de Franse taal en het taalbeleid type ministerieel besluit prom. 30/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014278 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed type ministerieel besluit prom. 30/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013937 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlenging van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België toegekend aan DC Industrial N.V., Gachardstraat 88, bus 12, te 1050 Brussel type ministerieel besluit prom. 30/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013936 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlenging van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België toegekend aan ALZAGRI NV, Lodewijk Coiseaukaai 156, te 8000 Brugge type ministerieel besluit prom. 30/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013935 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlenging en uitbreiding van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België toegekend aan de NV Belmagri, Geistingen 102A, te 3640 Kinrooi sluiten is de bvba Asbest Cleaning Services, Tunnelstraat 51 te 3970 Leopoldsburg, erkend geworden voor het afbreken en verwijderen van asbest tot 31 juli 2021.

^