Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 29 mei 2018

Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 7 mei 2018 wordt de heer Ronny JACOBS, attaché , met ingang van 1 januari 2018, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, bij de buitendiensten van het Federaal Agentschap voo(...) Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...)

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2018031103
pub.
29/05/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 7 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018031032 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 januari 2016 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 07/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018031094 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat type ministerieel besluit prom. 07/05/2018 pub. 04/06/2018 numac 2018012376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing en hernieuwing in het mandaat van bijzitter- personeelslid van de politiediensten bij de kamers van de Tuchtraad sluiten wordt de heer Ronny JACOBS, attaché (A2), met ingang van 1 januari 2018, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, bij de buitendiensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en draagt de titel van adviseur.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de 60 dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^