Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 25 mei 2018

Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 7 mei 2018 dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2018, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Philippe DE BLOUDTS. Bij hetzelfde besluit wordt de betr

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2018012144
pub.
25/05/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode
^