Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 augustus 2015
gepubliceerd op 01 oktober 2015

Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031605
pub.
01/10/2015
prom.
25/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2015. - Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Economie, Gelet op de programmawet van 10 februari 1998Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 bron ministerie van middenstand en landbouw Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap sluiten tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, artikel 8, gewijzigd bij de wet van 28 november 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007022414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de examens over de ondernemersvaardigheden sluiten betreffende de examens over de ondernemersvaardigheden, de artikelen 4, § 1, en 6, Besluit :

Artikel 1.De heer Kris De Beuckelaer wordt benoemd tot lid van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 25 august 2015.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie, D. GOSUIN

^