Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 maart 2023
gepubliceerd op 17 juli 2023

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2021 houdende benoeming van de leden van de Hoge raad voor adoptie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2023041450
pub.
17/07/2023
prom.
21/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MAART 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021042029 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de Hoge Adoptieraad sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge raad voor adoptie


De minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Gelet op het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie, gewijzigd op 1 juli 2005, 19 oktober 2007, 5 december 2013, 18 januari 2018, 12 juni 2019 en 9 december 2020, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de adoptie sluiten betreffende de adoptie, gewijzigd op 26 juni 2014 en 17 juli 2020, inzonderheid op de artikelen 2 en 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 april 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021042029 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de Hoge Adoptieraad sluiten houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de Hoge raad voor adoptie, gewijzigd op 7 februari 2023;

Overwegende het ontslag van de heer Jean-Michel Charlier, aangewezen als afgevaardigde van de "Fédération représentative des organismes d'adoption", bedoeld in artikel 4, § 1, 1° van voornoemd decreet;

Overwegende het voorstel van de "Fédération représentative des organismes d'adoption" van 8 maart 2023, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 30 april 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021042029 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de Hoge Adoptieraad sluiten houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de Hoge raad voor adoptie, worden de woorden "de heer Jean-Michel CHARLIER" vervangen door "mevrouw Valérie OLIVERI".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 21 maart 2023.

V. GLATIGNY

^