Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 februari 2014
gepubliceerd op 07 maart 2014

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2014-2019 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2014-2022

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003073
pub.
07/03/2014
prom.
21/02/2014
ELI
eli/besluit/2014/02/21/2014003073/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2014-2019 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2014-2022


De Minister van Financien, Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003297 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000000617 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de intercommunale coöperatieve vennootschap « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », afgekort als « Integan », toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend sluiten betreffende de uitgifte van de Staatsbons, artikelen 1, 4, 6 en 10, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 mei 2002, 18 februari 2003, 31 juli 2004, 10 november 2006, 23 mei 2007, 23 februari 2012, 29 maart 2012 en 17 februari 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/01/2014 pub. 13/01/2014 numac 2014003005 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2014, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes" sluiten dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting in 2014, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de uitgifte van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes", artikel 1, 2° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003298 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons sluiten betreffende de uitgifte van Staatsbons zoals gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 mei 2003 en 24 mei 2007, Besluit :

Artikel 1.Er wordt overgegaan tot de uitgifte van twee leningen respectievelijk genaamd: « Staatsbon op 5 jaar » en « Staatsbon op 8 jaar ».

Art. 2.De Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2014-2019 rent 0.90 pct 's jaars vanaf 4 maart 2014 tot en met 3 maart 2019.

De Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2014-2022 rent 1.75 pct 's jaars vanaf 4 maart 2014 tot en met 3 maart 2022.

Art. 3.De openbare inschrijving op deze Staatsbons zoals bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003297 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000000617 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de intercommunale coöperatieve vennootschap « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », afgekort als « Integan », toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend sluiten, wordt opengesteld op 21 februari 2014; zij wordt afgesloten 3 maart 2014. De datum van betaling is vastgesteld op 4 maart 2014. De betaling is volledig in speciën.

Art. 4.De uitgifteprijs van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2014-2019 is vastgesteld tegen 100.00 pct van de nominale waarde.

De uitgifteprijs van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2014-2022 is vastgesteld tegen 100.00 pct van de nominale waarde.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking op 21 februari 2014.

Brussel, 21 februari 2014.

K. GEENS

^