Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 maart 2022
gepubliceerd op 22 maart 2022

Ministerieel besluit waarbij delegatie aan de Administrateur-generaal van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën toegekend wordt

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022020537
pub.
22/03/2022
prom.
15/03/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAART 2022. - Ministerieel besluit waarbij delegatie aan de Administrateur-generaal van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën toegekend wordt


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 bron federale overheidsdienst financien Wet op de Deposito- en Consignatiekas sluiten op de Deposito- en Consignatiekas, artikelen 3 en 17, gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2022 ter uitvoering van artikel 17 van de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 bron federale overheidsdienst financien Wet op de Deposito- en Consignatiekas sluiten op de Deposito- en Consignatiekas, artikel 1;

Overwegende dat het van belang is aan de Administrateur-generaal van de Thesaurie van de Thesaurie toe te laten om verrichtingen in verband met de plaatsing en belegging van bij de Deposito- en Consignatiekas geconsigneerde sommen in financiële instrumenten uitgegeven door het Waals Gewest technisch af te sluiten, en de rechtsgeldige wijze de goede administratieve en juridische afhandeling te verzekeren, Besluit :

Artikel 1.De Administrateur-generaal van de Thesaurie is gemachtigd om alle verrichtingen met bettrekking tot de plaatsingen van de geconsigneerde sommen bij de Deposito- en Consignatiekas af te sluiten in door het Waals Gewest uitgegeven EMTN, voor een bedrag van 1.200.000.000 EUR en met een looptijd van 14 jaar en vaste jaarlijkse coupons op basis van de OLO-rente op 14 jaar.

Art. 2.Deze besluit heeft uitwerking met ingang van 21 maart 2022.

Gegeven te Brussel, 15 maart 2022.

V. VAN PETEGHEM

^